Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

  1. Prepareu:

  • 60 mongetes blanques seques, més 10 per grup, que seran les gotes d’aigua neta que circularan pel nostre cicle de l’aigua.
  • 90 cigrons que representaran l’aigua bruta amb molta quantitat de matèria orgànica (aigües residuals de pobles i ciutats, granges, etc.).
  • 50 mongetes de color, que representen l’aigua contaminada amb substàncies tòxiques (productes químics, metalls pesants, etc.), que costen molt de treure per tornar a tenir aigua de qualitat.

  2. Doblegueu els 15 fulls DIN A-3 per la meitat més estreta, i col·loqueu cada tros com si fos un llibret apaïsat de manera que el pugueu penjar; disposeu de dos fulls per donar informació.

   

  3. En el full de sobre de cada llibret anoteu un número (de l’1 al 15) i un nom. En 10 d’aquests llibrets hi posareu el nom (o bé el dibuix) de diferents etapes del cicle natural de l’aigua dolça a la terra:

  •  casquets polars i glaceres
  •  aigües subterrànies
  •  llac
  •  torrent
  •  font
  •  riera
  •  humitat del sòl
  •  humitat de l’atmosfera
  •  els éssers vius (dues vegades)

  Els cinc papers restants dediqueu-los als grans blocs d’ús de l’aigua per part dels humans:

  • ciutat
  • indústria alimentària
  • indústria química
  • granges
  • regadius

  4. En el full de sota de cada llibret copieu en cada cas la informació que hi pertoca (vegeu les fitxes a la documentació necessària).

  18_1


  5. Retalleu 36 targetes de cartolina (de la mida d’un naip aproximadament). Numereu-ne 15 de manera correlativa començant per l’1. Agafeu-ne 15 més i repetiu l’operació. Escriviu «depuradora biològica» en tres targetes i «depuradora fisicoquímica» en tres més (vegeu targetes de la documentació necessària ).

   

  6. Col·loqueu aquestes fitxes en dues piles. A la pila 1 hi col·locareu les 15 targetes numerades, més les 6 targetes de depuradores, totes barrejades. A la pila 2 poseu-hi les altres 15 targetes numerades.

   

  7. Prepareu un mínim de 20 endevinalles, jeroglífics, sopes de lletres, preguntes de sentit comú o proves físiques senzilles (vegeu suggeriments a la documentació addicional). Poseu-les cada una en un sobre.

   

  8. Cal que disposeu d’un terreny de joc amb arbres, arbusts o altres elements per poder penjar les 15 pistes, separades entre elles i relativament amagades. Al costat de cada pista hi penjareu una bossa o caixeta on posareu les «gotes d’aigua» necessàries per al joc, amb la distribució següent:

  •  a les pistes «llac», «torrent», «font», «riera», una bossa amb 10 mongetes blanques
  •  a la pista «casquets polars-glaceres», una bossa amb 8 mongetes blanques
  •  a les pistes «ciutat» i «granja», una bossa amb 20 cigrons
  •  a la pista «indústria alimentària», una bossa amb 30 cigrons i 20 mongetes de color
  •  a la pista «indústria química», una bossa amb 20 cigrons i 20 mongetes de color
  •  a la pista «regadiu», una bossa amb 20 cigrons i 10 mongetes de color
  •  12 mongetes blanques quedaran reservades per al director del joc.

  9. Prepareu un full de paper i un llapis per a cada grup.

    

   Desenvolupament de l'activitat

    

   1. Distribuïu els nois i noies en grupets de quatre o cinc i demaneu-los que triïn un nom de riu imaginari. Cada grup representa un riu, que està immers en el cicle natural de l’aigua. Tots els rius sortiran d’un naixement i han de procurar arribar al mar fent un recorregut que consistirà en 10 de les 15 possibles pistes. Partiran del naixement amb 10 gotes d’aigua neta (mongetes blanques) per grup. És important recalcar que no han de córrer per fer les proves: cada riu ha de fer el seu recorregut tranquil·lament.

    

   2. Doneu a cada grup llapis i paper per anar anotant el recorregut del seu riu: els llocs per on passa i l’aigua que guanya, perd o intercanvia a cada lloc. Podeu utilitzar la plantilla que trobareu a la documentació addicional.

   18_2

    

   3. Per començar el joc, cal que repartiu a cada grup un sobre amb un enigma per resoldre. Quan el grup considera que té la resposta correcta, cal que s’acosti al director del joc i la hi digui. Si encerta el resultat, supera la prova, i un dels representants del grup agafa una targeta de la pila número 1. Si no l’encerta, l’agafarà de la pila número 2.

    

   4. Si la targeta és un número, l’equip anirà a cercar la pista corresponent, la llegirà i executarà les ordres que li doni. Per exemple, si els jugadors van a la pista del «llac», representa que el seu riu passa per un llac i que quan continuï el seu camí tindrà una gota més. Però si van a la pista «éssers vius», vol dir que les aigües del seu riu han servit, per exemple, perquè un ramat d’ovelles assedegades beguessin, i per tant han perdut una gota d’aigua.

   Si la targeta és una depuradora, la guardaran per a quan necessitin depurar aigua. Un cop utilitzada, cal que la tornin a la pila corresponent.

    

   5. Després d’aquesta jugada, cada equip recull un nou sobre i s’actua d’idèntica manera. L’activitat continua fins que cada equip ha obert 10 sobres.

    

   6. En determinats moments del transcurs del joc, pot ploure. A aquest efecte, el director del joc provocarà un «tro» (cop de gong o un altre soroll fort), i tots els equips hauran de córrer cap a ell. Els tres primers que hi arribin obtindran dues gotes de pluja extra cada un. Les gotes de pluja seran les mongetes blanques que heu reservat al començament del joc.

    

   7. Al final, cada riu arriba al mar amb un determinat nombre de gotes d’aigua neta, d’aigua bruta amb matèria orgànica i d’aigua altament contaminada. Feu que tots els jugadors seguin còmodament i comenteu entre tots què ha passat amb l’aigua. Cada grup compta quantes gotes té de cada mena i explica, davant de tots, quin ha estat el seu recorregut, i amb quina quantitat i qualitat d’aigua ha arribat. Cal que verbalitzin quines han estat les pistes on el seu riu ha perdut més aigua, on s’embrutava més, quina mena de brutícia era més difícil de treure, quina utilitat han tingut les depuradores, que vegin que només són necessàries com a conseqüència de la nostra activitat (l’aigua en el seu cicle natural ja s’autodepura). Cal que analitzin tots els incidents del seu recorregut i que ho comparin amb altres recorreguts diferents que han efectuat els altres equips.

    

   8. A continuació mirarem d’esbrinar què ha passat amb la resta de gotes que han anat quedant al llarg del recorregut. Anirem pista per pista observant l’estat en què ha quedat l’aigua. Caldrà veure si els rius han filtrat aigua bruta a les aigües subterrànies, si han donat aigua bruta als éssers vius, si les ciutats han conservat aigua neta, etc.

    

   9. Plantegeu una reflexió sobre la incidència del consum dels humans en la pèrdua de quantitat i qualitat de les aigües, i digueu als participants que proposin solucions per millorar la situació.

    

   Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

   Suggeriments

    

    
   Descarrega l'activitat    
   Edat Edat: de 7 a 12 anys
   Durada Durada: de 45 a 60 minuts
   Grup Grup: de 20 a 30 participants
   Materials Materials: per a 20 participants: 15 fulls de paper blanc, 2 cartolines blanques, 15 bosses o caixetes, 100 mongetes seques blanques, 90 cigrons, 50 mongetes negres, un gong o un xiulet, retoladors, cordill (per penjar les pistes), 20 sobres, 20 fulls de paper (per als jeroglífics), 5 fulls de paper (per als recorreguts)
   Documentació necessària: Fitxes informació
   Documentació addicional: Endevinalles, Recorregut
   Espai: exterior
   matèries Matèries: ciències naturals i socials, matemàtiques
   conceptes claus Conceptes clau: aigua, aigua subterrània, riu, llac, cicle de l’aigua, aigua com a recurs, potabilitat, qualitat de vida, conservació de l’aigua, contaminants orgànics/químics, depuració d’aigua, ús responsable de l’aigua
   Altres conceptes Altres conceptes: mar, pluja, reutilització de l’aigua
   Procediments i valors Procediments i valors: atenció, lectura, càlcul, interpretació de plànols, establiment de relacions causa-efecte, generalització, síntesi, valoració, coordinació de moviments, treball en grup; apreciació, reflexió, receptivitat