Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments
 • La persona que dinamitza el joc pot augmentar la quantitat de pluges agafant l’aigua neta que vagi quedant acumulada en algunes pistes com a «humitat a l’atmosfera», etc.
 • Quan ja s’hagi jugat unes quantes vegades, podeu augmentar la complexitat del joc afegint possibles incidents a la pila de targetes número 2. Per exemple, una targeta de sequera que els farà perdre dues gotes d’aigua que aniran a les «aigües subterrànies», una fuita fortuïta de contaminació que els fa canviar dues mongetes blanques per dues de negres, etc.
 • Podeu afegir altres pistes d’usos d’aigua al circuit com per exemple un embassament, un dipòsit, etc.

 

Extensions

 

Per a participants de 7 a 10 anys

 • A partir del paper on anaven anotant les pistes durant el joc, demaneu-los que dibuixin el recorregut del riu i el paisatge que l’envoltaria. Amb aquest paisatge treballeu el vocabulari que deriva del riu: naixement, curs alt, curs baix, desembocadura, delta, afluent, vall, etc., com també tot el vocabulari utilitzat en el joc.
 • Proposeu que investiguin si l’aigua que arriba a casa seva ve d’un riu: en cas afirmatiu, cal que mirin de saber quin és i a quin mar va a parar.
 • Suggeriu-los de fer una llista de quants usos diferents de l’aigua coneixen ells o han vist a casa seva (electrodomèstics que funcionen amb aigua, per fregar, per rentar-se, etc.), al seu carrer (per regar els arbres, per netejar els carrers, fonts, etc.) i en altres llocs de la ciutat. Posteriorment poden confeccionar un mural il·lustratiu dels múltiples usos de l’aigua a la ciutat.

 

Per a participants de més d'11 anys

 • Prepareu una peixera o una garrafa amb 20 litres d’aigua, un pot mesurador (dels que s’utilitzen habitualment per cuinar) i 9 recipients (millor transparents) de diferents mides: en necessitareu un de mig litre i un altre d’un quart; tots els altres poden ser més petits. Plantegeu als nois i noies que els 20 litres representen el total d’aigua del planeta (1.385.948.610 km3 reals), i que cal que ho reparteixin entre els diferents recipients seguint les proporcions en què es troba repartida a la Terra:
  • 97% aigua salada i 3% aigua dolça. Aquest 3% es torna a repartir:
  • 79% casquets polars i glaceres
  • 20% aigües subterrànies
  • 1% aigües situades a la superfície.
  • Aquest 1% es torna a repartir:
   • 52% llacs
   • 38% humitat del sòl
   • 8% humitat de l’atmosfera
   • 1% aigua que es troba als éssers vius
   • 1% rius.
 • Un cop tinguin tota l’aigua repartida i hagin col·locat a cada recipient el nom de quina part representa, demaneu que reflexionin sobre la importància que té l’aigua per a la vida i quina part del total representa l’aigua a la qual nosaltres podem accedir.

 

Per a participants de més de 14 anys

 • Demaneu que portin de casa seva els últims rebuts de l’aigua. Calculeu quina quantitat d’aigua gasta cada família en un dia, i després el volum d’aigua que gasten entre tots. A continuació demaneu-los que recordin algun espai públic del seu barri o poble que ells creguin que conté molta aigua (una piscina municipal, l’estany d’un jardí, etc), que investiguin quina quantitat d’aigua conté i que la comparin amb el volum que representava el consum de totes les famílies.

Per a totes les edats

 • Proposeu que investiguin sobre les substàncies tòxiques domèstiques que van a l’aigua. Què aboquem pel forat de l’aigüera o del vàter? Què no hi hauríem de tirar? Feu una llista entre tots. Busqueu alternatives per a l’ús o per a l’abocament d’aquestes substàncies.

Recomanem alguna visita organitzada a qualsevol depuradora.
 

 • Fer l’activitat Vora l’aigua d’aquesta mateixa guia.
 • Us animem a participar del Projecte Rius,  una iniciativa que porta a terme l’Associació Hàbitats i té com a objectiu principal estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius.
Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat    
Edat Edat: de 7 a 12 anys
Durada Durada: de 45 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 30 participants
Materials Materials: per a 20 participants: 15 fulls de paper blanc, 2 cartolines blanques, 15 bosses o caixetes, 100 mongetes seques blanques, 90 cigrons, 50 mongetes negres, un gong o un xiulet, retoladors, cordill (per penjar les pistes), 20 sobres, 20 fulls de paper (per als jeroglífics), 5 fulls de paper (per als recorreguts)
Documentació necessària: Fitxes informació
Documentació addicional: Endevinalles, Recorregut
Espai: exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, matemàtiques
conceptes claus Conceptes clau: aigua, aigua subterrània, riu, llac, cicle de l’aigua, aigua com a recurs, potabilitat, qualitat de vida, conservació de l’aigua, contaminants orgànics/químics, depuració d’aigua, ús responsable de l’aigua
Altres conceptes Altres conceptes: mar, pluja, reutilització de l’aigua
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, lectura, càlcul, interpretació de plànols, establiment de relacions causa-efecte, generalització, síntesi, valoració, coordinació de moviments, treball en grup; apreciació, reflexió, receptivitat