Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació


  1. Recolliu una bona quantitat de materials diversos que puguin ser útils per confeccionar peces de vestir:

  – bosses de plàstic grans

  – papers de diferents textures i colors

  – retalls de teixits diferents (cotó, lli, llana, cànem, seda, raió, niló,...)

  – retalls de pell

  – espart

  – sacs de jute

  – ràfia natural i artificial, etc.

      

  2. Un cop tingueu el material recollit cal classificar-lo i col·locar-lo en caixes, separant-lo per tipus. A la part de fora de la caixa, escriviu ben visible el nom del tipus de material que conté.

      

  3. Preparareu per a cada tipus de material una fitxa d’identificació on podeu fer constar aquesta informació:

  – nom: (llana, seda, cotó, polièster, paper, cuir...)

  – origen: ( fibra animal, vegetal, sintètica...)

  – per aconseguir-la cal: (arrencar la planta, tallar-la, esquilar l’animal, criar cucs de seda, refinar petroli...)

  – recurs renovable o no renovable

  Un cop fetes les fitxes, situeu-les a la paret de la sala on tingueu pensat treballar, per tal que tothom les vegi.

      

  4. Recolliu llibres, àlbums de cromos, col·leccions, pòsters, fotos de revistes, on es vegin vestits de diferents èpoques, per a consulta.

      

  5. Prepareu material per «cosir»: cola, grapadores, tisores, agulla i fil (si s’escau, segons l’edat), llapis, cinta mètrica. 

    

   Desenvolupament de l'activitat

    

    1. Separeu el grup en equips de tres persones.

        

    2. Cada equip ha de triar una època i uns materials per confeccionar el vestit. Aquest pot incloure tots els complements que es vulgui: sabates, barret, cinturó... Poden fer el seu propi disseny o copiar-lo de llibres i revistes.

        

    3. Han de confeccionar un vestit, tenint present que un membre del grup farà de model i el portarà, i per tant cal considerar les seves mides.

        

    4. Han de fer una fitxa tècnica del seu vestit, on faran constar:

    • el nom del model del vestit

    • els materials que han utilitzat per confeccionar-lo, explicant-ne l’origen

    • de quina època és

    • quina funció li atribueixen: per abrigar-se, perquè és moda, perquè és elegant, per raons morals o ètiques, perquè dóna prestigi, perquè és còmode per anar a treballar, per complir algun ritual (casament, festa de la primavera...).

    Per elaborar aquesta fitxa cal que utilitzin les fitxes d’identificació de materials.

        

    5. Cal que preparin també una argumentació de per què consideren que els materials que han utilitzat són una bona elecció en termes ambientals (si l’han triat perquè és un recurs renovable, perquè és un material reciclat, perquè és un material econòmic, perquè és un material de producció nacional, perquè han aprofitat la pell d’un animal dels que criem per alimentar-nos).

        

    6. Un cop confeccionats els vestits, prepareu la desfilada per la passarel·la. Assigneu un ordre d’actuació als grups. Quan desfilin, un membre del grup fa de model, mentre que els altres dos són els o les «modistes» que presenten el vestit, l’un seguint la fitxa tècnica i l’altre l’argumentació.

        

    7. Un cop acabada la desfilada, comenteu entre tots quins han estat els models més originals, quins materials s’han fet servir més i per què, i quins avantatges i inconvenients tenen aquests materials.

      

     Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

     Suggeriments


      
     Descarrega l'activitat      
     Edat Edat: de 10 a 16 anys
     Durada Durada: 1 sessió de 2 hores o 2 sessions d’1 hora
     Grup Grup: de 15 a 30 participants
     Materials Materials: retalls de materials diversos: teixits (cotó, lli, raió, llana), pell, plàstics, papers de colors, agulla i fil, grapadora, cola, tisores, paper i llapis
     Documentació necessària:
     Documentació addicional:  Teixits habituals
     Espai: interior o exterior
     matèries Matèries: ciències naturals i socials, educació artística
     conceptes claus Conceptes clau: recursos renovables/no renovables, fibra, vestit
     Altres conceptes Altres conceptes: animals salvatges/domèstics, plantes espontànies/cultivades, dependència del medi, primeres matèries, conservació dels recursos biològics, biodiversitat com a recurs, tecnologia, indústria dels teixits, consum, tradicions i costums, estil de vida
     Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, maneig d’informació, manipulació de materials, argumentació, valoració, expressió oral, dramatització, disseny, creació, treball en grup; responsabilitat