Objectius

 

L’activitat pretén ajudar a:

  •  conèixer els principals sistemes de pesca
  •  entendre els diferents impactes de les tècniques de pesca sobre les poblacions de peixos
  •  comprendre i interpretar els possibles efectes de les taxes de captures en relació amb la taxa de creixement dels peixos i de les poblacions
  •  entendre els límits d’un recurs renovable.

 

Activitat

 

Pescant faves, mongetes, cigrons o llenties en una capsa de sabates, els participants investiguen l’evolució de la pesca i els efectes dels canvis tecnològics sobre les poblacions de peixos.


Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 16 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: xarxes amb trames de diferents mides: 20 mm, 15 mm, 10 mm, 5 mm, 3 mm (4 de cada), una caixa mitjana, 4 capses de sabates, 1 kg de faves, 1 kg de mongetes, 1 kg de cigrons, 1 kg de gra de moresc, 1 kg de llenties petites, paper i llapis
Documentació necessària: Taula recompte
Documentació addicional: Informació peixos
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals, matemàtiques
conceptes claus Conceptes clau: explotació de recursos del mar, pesca, freqüència/abundància d’espècies, taxa de creixement, taxa d’explotació, tecnologia, limitació de recursos
Altres conceptes Altres conceptes: mar, fauna marina, espècie, població, ecosistema marí, recursos renovables/no renovables, conservació dels recursos biològics, organismes internacionals, legislació, control
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, classificació, comparació, càlcul, interpretació de dades, establiment de relacions causa-efecte, consideració de tendències, simulació, expressió gràfica, oral i escrita, treball en grup; constància, reflexió