Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Informació


 

El que és inert és fix i estàtic. En canvi, el que és viu és un flux constant de materials. Per això la vida no existeix sense un medi amb el qual fer intercanvis contínuament. Tots els éssers vius necessitem un medi, tots depenem directament o indirectament del sol, de l’aigua, de la terra i de l’aire. El medi on cada planta i cada animal troba allò que necessita per viure s’anomena el seu «hàbitat». Els humans i els animals tenim en comú certes necessitats essencials. El nostre hàbitat inclou aliment (energia), aigua, refugi i espai suficient en la combinació adequada per a cada espècie. L’alteració d’un o més d’aquests elements pot tenir serioses conseqüències per a la població. Les sequeres, els freds intensos i altres inclemències climàtiques poden afectar de manera natural les condicions dels hàbitats, però solen ser molt més greus els efectes provocats per intervencions poc reflexionades per part dels humans: minva de l’espai, contaminació de l’aigua i de l’aire, destrucció de la vegetació, pèrdua de sòls fèrtils, etc. 

 


 

 

tit_act1

Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 7 anys
Durada Durada: de 30 a 60 minuts
Grup Grup: de 16 a 40 participants
Materials Materials: per a un grup de 40: 10 plànols d’hàbitats, 5 cartolines per fer targetes dels elements de l’hàbitat, retoladors de colors, 10 sobres, guix, pissarra
Documentació necessària: Llista d'alguns animals mediterranis amb informació sobre el seu hàbitat
Documentació addicional: Petjades
Espai: exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: condicions per a la vida, espai, aigua, dependència del medi, aliment, hàbitat, refugi
Altres conceptes Altres conceptes: degradació d'hàbitats
Procediments i valors Procediments i valors: observació, identificació de semblances i diferències, interpretació de plànols, orientació, establiment de relacions causa-efecte, síntesi, generalització, coordinació de moviments, treball en grup; cooperació, reflexió