Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:
  • facin un resum breu del que han après, sobretot pel que fa a les tècniques i estris de pescar sobre les poblacions de peixos, com també sobre el seu hàbitat
  • esmentin dues raons que contribueixin a la disminució de les poblacions de peixos del mar
  • comentin quines conseqüències té l’excés de pesca
  • proposin dues tecnologies que es podrien aplicar o desenvolupar per minimitzar les conseqüències negatives de la pesca actual.

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 16 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: xarxes amb trames de diferents mides: 20 mm, 15 mm, 10 mm, 5 mm, 3 mm (4 de cada), una caixa mitjana, 4 capses de sabates, 1 kg de faves, 1 kg de mongetes, 1 kg de cigrons, 1 kg de gra de moresc, 1 kg de llenties petites, paper i llapis
Documentació necessària: Taula recompte
Documentació addicional: Informació peixos
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals, matemàtiques
conceptes claus Conceptes clau: explotació de recursos del mar, pesca, freqüència/abundància d’espècies, taxa de creixement, taxa d’explotació, tecnologia, limitació de recursos
Altres conceptes Altres conceptes: mar, fauna marina, espècie, població, ecosistema marí, recursos renovables/no renovables, conservació dels recursos biològics, organismes internacionals, legislació, control
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, classificació, comparació, càlcul, interpretació de dades, establiment de relacions causa-efecte, consideració de tendències, simulació, expressió gràfica, oral i escrita, treball en grup; constància, reflexió