Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments
  • Abans de fer l’activitat, estudieu les característiques dels peixos que hi surten: com són, on viuen, quina mida fan, etc., i també quant costen i com es cuinen. Busqueu fotografies o dibuixos.
  • Introduïu i motiveu l’activitat amb un vídeo sobre la pesca comercial i els grans pesquers moderns.

 

Extensions

Fer una recerca sobre la pesca a la regió. Quins mètodes s’utilitzaven tradicionalment i quins s’usen ara per pescar. Quines normes de pesca comercial vigeixen al país. Al Mediter­rani, algunes espècies de peixos comencen a escassejar: es pot fer una petita recerca de quines són i quines mesures calen per a la seva protecció.

 

Crear un eslògan, cançó o dibuix per difondre la idea que no hem de consumir peixos de mida més petita que la permesa.

 

A qui «pertanyen» els peixos del mar? A qui pertoca la responsabilitat de conservar-los? Quines són les causes dels conflictes pesquers entre països? Buscar informació sobre els tractats i les organitzacions internacionals que es dediquen a la conservació i protecció dels hàbitats marins.

 

Programar algunes visites relacionades amb els peixos i la pesca

– visitar un mercat central o una subhasta de peix a la Llotja: observar el tipus de peix que hi ha, les mides, els preus, la demanda, etc.

– visitar un aquàrium que tingui espècies marines. Investigar quines es pesquen en la pesca esportiva, com es fa, i les normes d’aquesta.

– visitar una instal·lació d’aqüicultura i aprendre com funciona. Quins poden ser els seus efectes positius i negatius?

- visitar una instal·lació que vetlli per la protecció dels animals marins. Què podem fer nosaltres per ajudar-los?

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 16 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: xarxes amb trames de diferents mides: 20 mm, 15 mm, 10 mm, 5 mm, 3 mm (4 de cada), una caixa mitjana, 4 capses de sabates, 1 kg de faves, 1 kg de mongetes, 1 kg de cigrons, 1 kg de gra de moresc, 1 kg de llenties petites, paper i llapis
Documentació necessària: Taula recompte
Documentació addicional: Informació peixos
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals, matemàtiques
conceptes claus Conceptes clau: explotació de recursos del mar, pesca, freqüència/abundància d’espècies, taxa de creixement, taxa d’explotació, tecnologia, limitació de recursos
Altres conceptes Altres conceptes: mar, fauna marina, espècie, població, ecosistema marí, recursos renovables/no renovables, conservació dels recursos biològics, organismes internacionals, legislació, control
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, classificació, comparació, càlcul, interpretació de dades, establiment de relacions causa-efecte, consideració de tendències, simulació, expressió gràfica, oral i escrita, treball en grup; constància, reflexió