Objectius

 

L’activitat pretén ajudar a:

  • valorar la importància i el ventall d’aplicacions que té el paper a la nostra vida
  • conèixer les primeres matèries i el procés d’elaboració del paper
  • reflexionar sobre els usos que en fem
  • conèixer i promoure les tècniques d’estalvi, reutilització, reciclatge i recuperació de paper.

 

Activitat

 

Imaginar-nos un món sense paper pot ser un exercici divertit, i alhora pot fer-nos descobrir que moltes vegades gastant-ne menys també passaríem. O aprofitant-lo millor. O reciclant-lo: nosaltres i la natura hi sortiríem guanyant. L’activitat especula primerament sobre tot això i després ho posa en pràctica proposant la fabricació de paper reciclat i la seva utilització per explicar el que hem après.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: tres sessions de 50-60 minuts: les dues primeres es poden fer seguides
Grup Grup: fins a 35 participants
Materials Materials: per a la primera sessió: paper per a cada participant; per a la segona sessió: vegeu l’apartat Com fabricar paper; per a la tercera sessió: material de pintura i dibuix
Documentació necessària: Quadre A, Cronologia del paper, Com fer paper reciclat
Documentació addicional: Quadre B, Tipus paper
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: paper, fibra, reutilització/reciclatge, limitació de recursos, ús sostenible de recursos, consum, implicació personal
Altres conceptes Altres conceptes: primeres matèries, tecnologia, indústria, explotació del bosc, consum/estalvi d’aigua, conservació de recursos biològics
Procediments i valors Procediments i valors: identificació de semblances i diferències, associació, maneig d’informació, establiment de relacions causa/efecte, manipulació de materials, expressió oral i gràfica, dibuix, pintura, creació, treball en grup; constància, esperit crític, participació, responsabilitat