Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

• esmentin tres coses molt importants difícils de fer sense paper

• expliquin què és el paper reciclat i quins avantatges comporta utilitzar-ne

• proposin 5 accions que poden fer en la seva vida quotidiana, sense gaire esforç, per estalviar paper.


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: tres sessions de 50-60 minuts: les dues primeres es poden fer seguides
Grup Grup: fins a 35 participants
Materials Materials: per a la primera sessió: paper per a cada participant; per a la segona sessió: vegeu l’apartat Com fabricar paper; per a la tercera sessió: material de pintura i dibuix
Documentació necessària: Quadre A, Cronologia del paper, Com fer paper reciclat
Documentació addicional: Quadre B, Tipus paper
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: paper, fibra, reutilització/reciclatge, limitació de recursos, ús sostenible de recursos, consum, implicació personal
Altres conceptes Altres conceptes: primeres matèries, tecnologia, indústria, explotació del bosc, consum/estalvi d’aigua, conservació de recursos biològics
Procediments i valors Procediments i valors: identificació de semblances i diferències, associació, maneig d’informació, establiment de relacions causa/efecte, manipulació de materials, expressió oral i gràfica, dibuix, pintura, creació, treball en grup; constància, esperit crític, participació, responsabilitat