Objectius

 

L’activitat pretén ajudar a:

• prendre consciència de la quantitat d’aparells elèctrics que fem servir quotidianament

• establir criteris d’ús d’aparells i d’estalvi d’energia elèctrica.

 

Activitat

 

Els participants han d’idear anuncis i eslògans publicitaris per al concurs «Menys és millor!» dirigit a les persones que compren i usen aparells elèctrics. Per fer-los, analitzen com s’usen els aparells, l’energia que consumeix el seu funcionament i quines accions és possible dur a terme per reduir el consum energètic.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 50 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: pissarra, revistes amb publicitat per a cada grup de participants, fulls de paper i material per escriure, cartolina, goma d’enganxar
Documentació necessària: Estalviar energia, En què gastem electricitat
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, matemàtiques, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: energia, electricitat, consum/estalvi d’energia, hàbits, estil de vida, consum, energies renovables i no renovables
Altres conceptes Altres conceptes: energia interna/externa, fonts d’energia, publicitat, mitjans de comunicació, implicació personal
Procediments i valors Procediments i valors: classificació, identificació de semblances i diferències, maneig d’informació, càlcul, interpretació de dades, consideració de tendències, generalització, síntesi, valoració, expressió escrita i gràfica, creació, treball en grup; actuació, esperit crític, responsabilitat