Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Informació


L’electricitat és com una fada: fa possible millorar la qualitat de vida, estalviar esforços físics i mentals, tenir confort, etc. Només cal prémer botons amb un dit i com si fossin varetes màgiques els aparells elèctrics ens permeten sentir música, escriure un treball, mirar la televisió, escalfar la llet, conservar aliments, tallar un bistec, pujar 10 pisos en uns segons...

 

Els aparells elèctrics ens són tan familiars, tenen un ús tan quotidià i aparentment tan innocu que gairebé no ens adonem de la seva abundància i proliferació per a múltiples funcions. Tampoc no ens solem plantejar què deu passar més enllà dels endolls, és a dir, com ens arriba l’energia, ni com és el seu procés de producció.

 

L’electricitat es produeix a partir de qualsevol font energètica: des de la muscular (cas del llum d’una bicicleta, que fem funcionar quan pedalem), passant per l’energia solar, hidràulica, eòlica, geotèrmica, de la biomassa, dels combustibles fòssils (carbó, petroli i gas), fins a l’energia_nuclear. Però no es pot emmagatzemar, es transporta a mesura que es produeix i la seva producció, que es va iniciar al segle XIX, es basa en previsions d’un consum creixent, sense tenir gaire en compte els límits de les fonts productores, ni la contaminació resultant del procés de producció.

 

El consum creixent d’aparells demana cada cop més energia i genera la necessitat d’utilitzar més fonts energètiques que, al seu torn, produeixen més contaminació i exhauriment de recursos. La nostra civilització ha de revisar, per tant, les diferents aplicacions de l’energia. Els nostres costums quotidians poden, en aquest sentit, afavorir-ne un ús més racional.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 50 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: pissarra, revistes amb publicitat per a cada grup de participants, fulls de paper i material per escriure, cartolina, goma d’enganxar
Documentació necessària: Estalviar energia, En què gastem electricitat
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, matemàtiques, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: energia, electricitat, consum/estalvi d’energia, hàbits, estil de vida, consum, energies renovables i no renovables
Altres conceptes Altres conceptes: energia interna/externa, fonts d’energia, publicitat, mitjans de comunicació, implicació personal
Procediments i valors Procediments i valors: classificació, identificació de semblances i diferències, maneig d’informació, càlcul, interpretació de dades, consideració de tendències, generalització, síntesi, valoració, expressió escrita i gràfica, creació, treball en grup; actuació, esperit crític, responsabilitat