Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 1. Feu un plànol del pati o del jardí del centre indicant-ne les vores, parets i tanques, les fonts, els parterres, els arbres i arbusts, etc. L’activitat resulta més atractiva si l’espai és gran i la recerca té certa emoció. Feu una còpia per a cada grup de quatre persones.
    
 2. Feu una llista d’animals que puguin ser fàcilment identificables pels nois i noies en el seu entorn proper (mallerenga, sargantana, esquirol, granota, senglar, gavina, conill...).
   
 3. A cada plànol dibuixeu-hi un recorregut de pistes per a un animal, bé sigui amb un traç discontinu o bé amb la petjada de l’animal triat; el recorregut haurà de sortir de l’indret on desenvolupeu l’activitat i tornar-hi. Cal que el recorregut que dibuixeu sigui diferent per a cada animal i que també ho sigui el color del retolador. Escriviu a cada plànol, amb el mateix color de la pista, el nom de l’animal que hi correspon i el terme «hàbitat». Per exemple: Hàbitat de la granota.
  Nota: Existeixen guies de petjades i rastres de diverses editorials que poden resultar útils: Omega, Blume...
 4. Feu 4 targetes per a cada animal, i escriviu-hi a cada una, amb el color corresponent a aquest animal, les paraules «aliment», «refugi», «aigua» i «espai». En lloc d’escriure la paraula s’hi pot fer un dibuix que representi el concepte, o bé posar-hi les dues coses 
    
 5. Abans d’iniciar l’activitat aneu-vos-en a amagar aquestes targetes que representen els elements de l’hàbitat sobre el terreny de joc, seguint les pistes del plànol que correspon a cada animal. Per a la granota, per exemple, l’aigua pot estar pròxima a una font i l’espai pot ésser un toll o un parterre. Es poden col·locar elements de l’hàbitat de diferents animals en el mateix sector. La varietat de colors permetrà evitar els conflictes, atès que cada grup disposa d’un plànol d’un color determinat i cerca els elements que siguin del mateix color que el seu plànol.

 


 

Desenvolupament de l'activitat

 1. Dividiu el grup en grupets de quatre.
    
 2. Doneu a cada grup un plànol de l’hàbitat que porti el nom de l’animal del qual han de seguir la petjada. Tindran deu minuts per seguir el seu animal i trobar els elements que necessita per viure en un lloc determinat de la terra on disposa d’aire i d’energia del sol. Doneu-los un sobre per recollir els elements descoberts.
   
 3. Advertiu als participants que per empaitar un animal cal ser molt discret. Cada grup sortirà en silenci seguint el seu animal i ajudat pel plànol, i haurà de trobar les coses essencials per a la supervivència de l’animal. Quan trobin una fitxa escrita amb el color del seu animal l’han de recollir i ficar-la dins del sobre.
 4. Passats deu minuts, tothom ha de tornar al punt de reunió seguint el plànol.espai
 5. Un cop allí, feu que s’asseguin i demaneu a cada grup que expliqui què han trobat i on. Seguidament feu que us entreguin les targetes i poseu-les en quatre munts separats: així obtindrem una pila d’«aigües», una d’«aliments», etc. Escriviu els quatre noms a la pissarra en forma de creu i demaneu a un dels participants que uneixi amb un traç els quatre elements: així es formarà un cercle que representarà l’hàbitat amb els quatre elements principals.
    
 6. Expliqueu a tothom que aliment, aigua, espai i refugi han de trobar-se en una relació determinada que permet a cada ésser viu sobreviure. Per exemple l’espai vital que necessita un porc senglar serà més gran que el d’una aranya, els conills no mengen el mateix que les sargantanes, etc. Discutiu variacions per als diferents animals.
    
 7. A continuació cada un agafa una targeta qualsevol i així obtenim una nova distribució del participants que ara formaran quatre equips: l’aigua, l’aire, l’aliment i el refugi.
    
 8. Aquests quatre equips nous se situaran als quatre angles de l’espai on estem fent l’activitat. Seguidament els demanem que facin una fila col·locant-se alternativament un membre de cada equip: darrere d’un que fa d’aigua, un que fa de refugi, un d’espai i un d’aliment i així successivament seguint el mateix ordre fins que tots estiguin col·locats a la fila, amb les mans a les espatlles del qui tenen al davant. Fem avançar el primer de la fila fins que pugui posar les mans damunt de les espatlles del qui era l’últim formant així un cercle.

 9. El director del joc diu: Cal fer el cercle més petit! Tothom haurà de donar una passa de costat cap a l’interior del cercle.
    
 10. Cal escoltar atentament!, diu ara. Compta fins a tres, i aleshores cada u ha de seure als genolls del qui té al darrere, mantenint els genolls junts perquè pugui seure el de davant. Un cop aconseguit això feu-los adonar que hem format un cercle on hi són els elements d’un hàbitat, tots relacionats, depenent els uns dels altres.
 11. Feu identificar, aixecant la mà, tots els qui representen algun dels elements, per exemple l’aigua. Llavors el director de l’activitat pot anunciar: «Aquest any hem tingut greus sequeres, hi ha escassetat d’aigua.» Alguns dels qui representen l’aigua s’han de retirar del cercle: això el pot enfonsar o si més no desorganitzar. Demaneu-los que tornin a refer el cercle. Les circumstàncies poden variar: contaminació de les reserves d’aigua, expansió urbana que pot afectar qualsevol dels elements, erosió del sòl que pot amenaçar les reserves d’aliment, etc. L’aliment, el refugi, l’aigua i l’espai són les necessitats que combinades adequadament han de cobrir l’hàbitat d’un animal; la supressió o alteració d’algun d’aquests elements tindrà inevitablement conseqüències per a l’ésser viu afectat.
   
 12. En acabar feu seure còmodament els nois i noies i inviteu-los a reflexionar sobre l’exercici que han fet. Quin significat creuen que té? Permeteu que parlin entre ells ordenadament. Demaneu-los finalment que resumeixin les principals idees apreses, per exemple:
                 – els humans i els altres éssers vius depenen del seu hàbitat
                 – la desaparició d’un dels elements d’un hàbitat tindrà serioses conseqüències per a la supervivència dels éssers que l’habiten.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Existeixen guies de petjades i rastres de diverses editorials que poden resultar útils: Omega, Blume...

 

 

tit_act1

Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 7 anys
Durada Durada: de 30 a 60 minuts
Grup Grup: de 16 a 40 participants
Materials Materials: per a un grup de 40: 10 plànols d’hàbitats, 5 cartolines per fer targetes dels elements de l’hàbitat, retoladors de colors, 10 sobres, guix, pissarra
Documentació necessària: Llista d'alguns animals mediterranis amb informació sobre el seu hàbitat
Documentació addicional: Petjades
Espai: exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: condicions per a la vida, espai, aigua, dependència del medi, aliment, hàbitat, refugi
Altres conceptes Altres conceptes: degradació d'hàbitats
Procediments i valors Procediments i valors: observació, identificació de semblances i diferències, interpretació de plànols, orientació, establiment de relacions causa-efecte, síntesi, generalització, coordinació de moviments, treball en grup; cooperació, reflexió