Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

  Imprimiu la llista «En què gastem l’electricitat» i la taula «Quanta energia pots estalviar» (una per cada grup de 4-5 participants) que trobareu a la documentació_necessària.

    

   Desenvolupament de l'activitat

    

   1. Plantegeu als nois i noies el repte de fer anuncis i eslògans publicitaris per al concurs «Menys és millor!». El seu públic són sobretot altres persones com ells mateixos, i el tema, els electrodomèstics i el consum d’energia elèctrica.

   Per realitzar aquesta tasca, han de seguir un guió que els permetrà tenir les dades necessàries per a la seva campanya publicitària.

       

   2. En què gastem l’electricitat

   Demaneu als participants que pensin i facin individualment una llista dels aparells (elèctrics o de piles) que tenen a casa.

       

   3. Amb les dades de tots plegats, anoteu a l’esquerra de la pissarra una llista tan llarga com sigui possible d’aparells que algú del grup tingui. Per ajudar-vos a no deixar-vos-en cap, consulteu les llistes de referències de la documentació necessària. A mesura que els anoteu demaneu als participants que verifiquin quina funció fa cada aparell. En acabar, compteu i apunteu el nombre total d’aparells.

       

   4. Després feu que els participants es distribueixin en grups de 4-5, comparin les llistes individuals i facin una llista només dels aparells comuns a tots. No anotaran un aparell si hi ha algun membre del grup que no el posseeix. Cada grup nomenarà un representant.

       

   5. Reuniu un altre cop tots els participants i demaneu al representant d’un dels grups que vagi llegint la seva llista. A cada aparell que esmenti demaneu als altres representants dels grups que diguin si també el tenen a les seves llistes o no. Anoteu a la dreta de la pissarra només els aparells que són a totes les llistes, és a dir, els aparells que tothom té a casa seva.

       

   6. Compteu i anoteu el nombre d’aparells comuns a tothom. Demaneu als participants que calculin el seu percentatge sobre el nombre total d’aparells.

       

   7. Pregunteu als participants quants aparells els sembla que són, de fet, imprescindibles i quines funcions realitzen. Demaneu-los que pensin i apuntin quins dels aparells que tenen tots poden considerar encara prescindibles i per què (per exemple, perquè es poden substituir per d’altres d’ús manual, perquè no es fan servir gairebé mai, etc.).

       

   8. Quanta electricitat gastem

   Distribuïu les taules de consum energètic d’alguns dels aparells. Considerant que una persona per sobreviure biològicament i tenir un funcionament normal gasta l’energia equivalent a una bombeta de 150 W, demaneu als grups que calculin quantes bombetes-persones podrien existir amb el que gasten els electrodomèstics que han considerat imprescindibles.

   Nota: No s’ha indicat el consum energètic de les piles pel fet que existeixen piles de diversos tipus i potències. Podeu comentar que el seu consum comporta una altra problemàtica (la dels residus un cop s’han utilitzat).

       

   9. Quanta electricitat podem estalviar

   Repartiu la taula «Quanta energia pots estalviar». A partir dels electrodomèstics que troben imprescindibles, els participants poden pensar com reduir quotidianament el seu consum energètic. Cada grup ha d’anotar quanta electricitat gasta i com la gasta. També ha de calcular quantes bombetes de 150 W han pogut reduir respecte al consum inicial.

       

   10. Repartiu a cada grup cartolines i revistes o diaris que continguin anuncis. Cada grup ha de divulgar els seus resultats d’estalvi en un anunci que:

   – expliqui com es pot estalviar

   – expliqui per què es pot viure millor estalviant

   – doni dades concretes del que ells han estalviat.

   A més a més confeccionarà:

   – un eslògan pensat per ser divulgat a la ràdio i als diaris.

   – un contraanunci sobre el que no necessitem, partint d’anuncis publicitaris de revistes o diaris.

       

   11. En acabar, exposeu els anuncis resultants i feu que cada grup l’expliqui. Discutiu els resultats entre tots. També podeu plantejar als participants que l’electricitat es produeix avui majoritàriament a partir d’uns recursos que s’exhaureixen i que contaminen, és a dir, com més en consumim, més gastem i més contaminem.


   Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

   Suggeriments


    
   Descarrega l'activitat      
   Edat Edat: a partir de 12 anys
   Durada Durada: de 50 a 60 minuts
   Grup Grup: de 20 a 40 participants
   Materials Materials: pissarra, revistes amb publicitat per a cada grup de participants, fulls de paper i material per escriure, cartolina, goma d’enganxar
   Documentació necessària: Estalviar energia, En què gastem electricitat
   Documentació addicional:
   Espai: interior
   matèries Matèries: ciències naturals i socials, matemàtiques, educació artística
   conceptes claus Conceptes clau: energia, electricitat, consum/estalvi d’energia, hàbits, estil de vida, consum, energies renovables i no renovables
   Altres conceptes Altres conceptes: energia interna/externa, fonts d’energia, publicitat, mitjans de comunicació, implicació personal
   Procediments i valors Procediments i valors: classificació, identificació de semblances i diferències, maneig d’informació, càlcul, interpretació de dades, consideració de tendències, generalització, síntesi, valoració, expressió escrita i gràfica, creació, treball en grup; actuació, esperit crític, responsabilitat