Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació  

 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

  • pensin en tres raons que justifiquin l’ús d’un electrodomèstic
  • pensin en tres criteris que utilitzarien per comprar un electrodomèstic nou
  • esmentin tres accions que permetin estalviar energia a casa.

 


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 50 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: pissarra, revistes amb publicitat per a cada grup de participants, fulls de paper i material per escriure, cartolina, goma d’enganxar
Documentació necessària: Estalviar energia, En què gastem electricitat
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, matemàtiques, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: energia, electricitat, consum/estalvi d’energia, hàbits, estil de vida, consum, energies renovables i no renovables
Altres conceptes Altres conceptes: energia interna/externa, fonts d’energia, publicitat, mitjans de comunicació, implicació personal
Procediments i valors Procediments i valors: classificació, identificació de semblances i diferències, maneig d’informació, càlcul, interpretació de dades, consideració de tendències, generalització, síntesi, valoració, expressió escrita i gràfica, creació, treball en grup; actuació, esperit crític, responsabilitat