Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Extensions

 

• Comptar el nombre de fluorescents (que gasten menys corrent) i el nombre de bombetes (en gasten 3 vegades més que els fluorescents) que hi ha al pis o a la casa on viuen. 

• Passejar pel pis o casa on viuen i buscar llums i aparells elèctrics que estiguin encesos sense cap necessitat. Fer un plànol i localitzar aquests aparells o llums.

• Fer un diari (limitant un període de temps, com un matí, un dia sencer, una setmana, etc.) anotant les accions que depenen de l’ús d’energia elèctrica.

• A partir de les llistes individuals d’electrodomèstics, investigar el consum energètic de cada aparell i el seu temps d’utilització. Relacionar-ho amb la factura de la llum.

• En diferents grups, fer algunes maquetes sobre com es produeix l’electricitat, quines són les seves fonts, els aparells que permeten aprofitar-la, com es transmet i els impactes que tenen aquests processos en l’ambient.

• Il·lustrar, escenificar o fer un audiovisual sobre la història de l’electricitat i del seu ús.

• Elaborar una ecoauditoria energètica. Podeu ajudar-vos del manual: Ecoauditoria de l’energia. T. Franquesa (dir.). Barcelona: l’Ajuntament, 2003. 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 50 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: pissarra, revistes amb publicitat per a cada grup de participants, fulls de paper i material per escriure, cartolina, goma d’enganxar
Documentació necessària: Estalviar energia, En què gastem electricitat
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, matemàtiques, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: energia, electricitat, consum/estalvi d’energia, hàbits, estil de vida, consum, energies renovables i no renovables
Altres conceptes Altres conceptes: energia interna/externa, fonts d’energia, publicitat, mitjans de comunicació, implicació personal
Procediments i valors Procediments i valors: classificació, identificació de semblances i diferències, maneig d’informació, càlcul, interpretació de dades, consideració de tendències, generalització, síntesi, valoració, expressió escrita i gràfica, creació, treball en grup; actuació, esperit crític, responsabilitat