Objectius

 

L’activitat pretén ajudar a:

• comprendre com la intervenció humana transforma el bosc

• comprovar els efectes que tenen diferents intervencions sobre els éssers vius dels distints nivells tròfics

• reflexionar sobre la gestió més adequada dels recursos_forestals

• valorar el paisatge com a patrimoni que cal conservar.

 

Activitat

 

Els participants reben una parcel·la «rica» en elements «llaminers». Seran amos i senyors de la seva parcel·la i podran intervenir-hi al seu grat, però a canvi de les seves intervencions perdran llaminadures.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: una sessió de 60 minuts o dues de 30
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: una còpia de la piràmide tròfica, una safateta de cartró per participant, quatre pots grans, llaminadures de quatre mides, tires de cartolina, tisores, paper i llapis
Documentació necessària: Piràmide tròfica
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: espai, dependència del medi, fauna, vegetació, xarxes tròfiques, bosc, paisatge, intervenció humana en el medi, ocupació del territori, impacte sobre el medi, artificialització
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, éssers vius, hàbitat, productor, consumidor, herbívor, carnívor, omnívor, conservació dels recursos, desforestació, sentiments
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de símbols, càlcul, establiment de relacions causa-efecte i entre elements, modelització, argumentació, generalització, valoració, evocació, manifestació de sentiments, creació, apreciació, participació