Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

• Pot ser útil partir l’activitat en dues sessions a fi de disposar de temps per preparar els cartronets d’acord amb els desigs dels participants.

• Si considereu oportú substituir les llaminadures per altres materials, convé que aquests siguin igualment atractius per reforçar la idea de pèrdua, per exemple fruita seca (avellanes, panses, cacauets, prunes, etc.). Es poden fer servir castanyes, ametlles, avellanes i pinyons amb closca, que són productes naturalment «blindats» i que garanteixen un consum menys immediat.

• També podeu realitzar l’activitat agrupant els participants en parelles o grups de tres i augmentant la mida de la piràmide tròfica i de la parcel·la i la quantitat de llaminadures, i insistint en el fet que totes les decisions que prengui el grup han de ser de comú acord.

• Per representar les intervencions de les parcel·les, en comptes de cartolines podeu utilitzar un altre tipus de peces que siguin fàcils de manipular: elements de construcció, objectes amb relleu, etc.

 

Extensions

 

L’acampada. Reuniu una col·lecció de fotografies on s’apreciïn diferents paisatges, des d’entorns bucòlics fins a paisatges desèrtics, imatges de tota mena, entorns agrests o pintorescs, platges, prats i muntanyes..., procurant que siguin contrastats. Adjudiqueu un número a cada fotografia. A continuació dividiu el grup en grupets que poden simular ser famílies o diferents centres excursionistes. Informeu-los que han d’escollir, entre tots, el lloc més bonic i més adequat per fer-hi una acampada. Es decidirà per mitjà d’una votació. Cada grupet seleccionarà tres fotos i els concedirà sis vots per ordre de preferència: tres a la que els agradi més, dos a la següent i un a l’última. Els vots aniran acompanyats de dos arguments que els justifiquin per a cada foto. Per torn aniran votant i argumentant els seus vots. Un o dos secretaris prendran nota dels arguments a sota de la foto corresponent. Un cop acabada la votació, es veurà quina foto ha estat la seleccionada i per quines raons ha estat l’escollida, què és el que més s’ha valorat del paisatge, si algun element ha estat especialment atractiu.

 

Imatges d’arxiu. Reuniu la major quantitat possible de fotografies antigues de llocs dels afores del vostre poble o ciutat que en altre temps van ser espais naturals que han estat transformats. Reuniu també imatges dels mateixos llocs en l’actualitat i organitzeu una exposició. Feu una valoració dels avantatges i dels inconvenients de les transformacions en cada cas.

 

• Realitzar altres activitats d’aquesta guia que estiguin relacionades amb el tema dels boscos com a hàbitat de moltes espècies (Un per tots i tots per un), amb els efectes de l’activitat humana sobre el bosc (Parents d’Atila), o amb la transformació del paisatge (Troba la diferència).

 

Per a grups de 12 anys en endavant

El dia després. Calculeu les proporcions d’individus que correspondrien als diferents nivells de la piràmide tròfica que heu utilitzat per a l’activitat: aquestes proporcions representen un ecosistema funcional en el qual es pot mantenir un equilibri entre les poblacions. Demaneu als participants que calculin la proporció d’individus de cada nivell que han quedat a les seves parcel·les després de les intervencions. Demaneu-los que comparin els resultats que han obtingut amb els de la piràmide i que formulin unes hipòtesis sobre quina serà l’evolució de la parcel·la: hem d’esperar que es mantindrà l’equilibri, encara que s’hagi reduït el nombre d’individus? Alguns dels nivells tròfics, han reduït tant la seva proporció que perillen les possibilitats de pervivència dels individus d’un altre nivell?

 

Aprenent de Tom Sawyer i de Huckleberry Finn. A partir de la lectura dels coneguts llibres de Mark Twain, demaneu als participants en l’activitat que preparin escenificacions d’episodis de les novel·les que transcorrin en el bosc i que estiguin directament relacionades amb els serveis que aquest pugui oferir (passejar, recol·lectar fruits, etc.). A partir de les representacions, organitzeu una ronda d’intervencions sobre les accions que realitzen els protagonistes en el bosc: què aconsegueixen i quin impacte causen a canvi.


Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: una sessió de 60 minuts o dues de 30
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: una còpia de la piràmide tròfica, una safateta de cartró per participant, quatre pots grans, llaminadures de quatre mides, tires de cartolina, tisores, paper i llapis
Documentació necessària: Piràmide tròfica
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: espai, dependència del medi, fauna, vegetació, xarxes tròfiques, bosc, paisatge, intervenció humana en el medi, ocupació del territori, impacte sobre el medi, artificialització
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, éssers vius, hàbitat, productor, consumidor, herbívor, carnívor, omnívor, conservació dels recursos, desforestació, sentiments
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de símbols, càlcul, establiment de relacions causa-efecte i entre elements, modelització, argumentació, generalització, valoració, evocació, manifestació de sentiments, creació, apreciació, participació