Objectius

L’activitat pretén ajudar a:

• reconèixer l’ús que fem del bosc com a recurs de lleure

• fer evident l’impacte d’alguns usos lúdics sobre la vida del bosc

• entendre que la pràctica massiva d’algun d’aquests usos pot tenir conseqüències greus per al bosc.

 

Activitat

Els nois i noies simulen anar al bosc un diumenge per realitzar alguna de les activitats que s’hi practiquen més freqüentment un cap de setmana qualsevol. De tornada han de deixar constància de les conseqüències que la seva activitat hagi pogut causar. Què passarà diumenge vinent?

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 7 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: de 15 a 20 participants
Materials Materials: per a un grup de 20 participants: 6 capses (mínim), cartolines, retoladors, tisores, diverses peces de cartró grans (mínim 50 cm d’ample), cinta adhesiva blanca, guix, una pissarra, un xiulet, una peça de plàstic (o fragment de tela) de color vermell de 50 cm x 9 m, dos daus
Documentació necessària: Relació Impactes
Documentació addicional: Respetem el parc
Espai: exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: ús lúdic del bosc, impacte sobre el medi, comportaments, massificació, oci
Altres conceptes Altres conceptes: bosc, conservació del bosc, incendis, degradació d’hàbitats, erosió, deixalles, implicació personal, salut, benestar, costums i tradicions
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, classificació, comparació, identificació de símbols, utilització temps i espai, establiment de relacions causa-efecte, simulació, argumentació, generalització, síntesi, expressió gestual; reflexió, responsabilitat