Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

  • expliquin els beneficis que obtenim del contacte amb el bosc i l’aire lliure
  • imaginin que són davant d’una parcel·la de bosc amb el terreny molt erosionat, i que esmentin tres possibles causes que hagin produït aquest efecte
  • facin una llista de cinc recomanacions per als ciutadans que van el cap de setmana al bosc.

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 7 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: de 15 a 20 participants
Materials Materials: per a un grup de 20 participants: 6 capses (mínim), cartolines, retoladors, tisores, diverses peces de cartró grans (mínim 50 cm d’ample), cinta adhesiva blanca, guix, una pissarra, un xiulet, una peça de plàstic (o fragment de tela) de color vermell de 50 cm x 9 m, dos daus
Documentació necessària: Relació Impactes
Documentació addicional: Respetem el parc
Espai: exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: ús lúdic del bosc, impacte sobre el medi, comportaments, massificació, oci
Altres conceptes Altres conceptes: bosc, conservació del bosc, incendis, degradació d’hàbitats, erosió, deixalles, implicació personal, salut, benestar, costums i tradicions
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, classificació, comparació, identificació de símbols, utilització temps i espai, establiment de relacions causa-efecte, simulació, argumentació, generalització, síntesi, expressió gestual; reflexió, responsabilitat