Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments
  • Podeu fer una sessió de preparació de l’activitat demanant als nois i noies que parlin de les seves experiències de lleure al bosc i expressin les satisfaccions que en treuen. Després feu una llista dels possibles usos del bosc i trieu un símbol que representi cada ús, i establiu, catego­ritzant-los, quins beneficis se n’obtenen i quins són els possibles impactes.
  • Podeu representar els «beneficis» amb adhesius i pins que es poden confeccionar prèviament: així tothom podrà enganxar-se el benefici a la samarreta.
  • Es poden representar amb fang bolets, castanyes, ocells, costelles de carn, rodes de cotxe... Un cop fetes les figuretes, les deixeu assecar i les pinteu.

 

Extensions

 

  • Fer un petit treball de recerca.

Elaborar una enquesta per passar-la als pares, familiars, veïns o altres persones del poble o ciutat on es viu, demanant-los:

– si surten al bosc el cap de setmana

– quines activitats acostumen a realitzar normalment quan hi van

– si els molesta alguna de les activitats que fan altres persones i per què.

Un cop recollida la informació, agrupar els nois per equips i demanar-los que reflecteixin el resultat en gràfics. Això els permetrà conèixer quins són els usos més freqüents del bosc en la seva comarca o regió, i veure quins són aquells que els usuaris perceben com a més molestos i per què.

 

  • Fer un recull de fotografies familiars on es pugui observar la família fent alguna activitat al bosc. Classificar-les en funció de l’activitat i per ordre cronològic. Confeccionar un mural que els permeti veure com han anat evolucionant els mateixos usos, si n’han aparegut de nous, i si n’hi ha cap que hagi desaparegut.

 

 

Per a nois i noies de més de 12 anys

  • Separeu-los en grupets de 5 o 6, i assigneu a cada grup un dels possibles usos: uns poden ser una família que va al bosc a fer una costellada, d’altres un club de ciclistes o un grup de caçadors que fan una batuda de senglars, o un grup de naturalistes observant els pas dels ocells migradors. Delimiteu un espai –el bosc– marcant una zona d’arbres, una clariana, camins, etc. En aquest escenari cada grup s’ha de preparar una breu representació. Un cop preparada, cal que cada grup la representi primer per separat disposant de tot l’escenari. Quan tots ho hagin fet, el director del joc demanarà que vagin actuant diferents grups junts, per observar les possibles convivències o interferències entre els usos.

    Després demaneu que resumeixin en un quadre els conflictes més freqüents entre usuaris (en l’apartat de recursos addicionals teniu una carta d’un usuari que posa de manifest aquesta problemàtica). Feu que redactin una normativa que els ciutadans han de complir per evitar danys al bosc derivats dels usos de lleure.

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 7 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: de 15 a 20 participants
Materials Materials: per a un grup de 20 participants: 6 capses (mínim), cartolines, retoladors, tisores, diverses peces de cartró grans (mínim 50 cm d’ample), cinta adhesiva blanca, guix, una pissarra, un xiulet, una peça de plàstic (o fragment de tela) de color vermell de 50 cm x 9 m, dos daus
Documentació necessària: Relació Impactes
Documentació addicional: Respetem el parc
Espai: exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: ús lúdic del bosc, impacte sobre el medi, comportaments, massificació, oci
Altres conceptes Altres conceptes: bosc, conservació del bosc, incendis, degradació d’hàbitats, erosió, deixalles, implicació personal, salut, benestar, costums i tradicions
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, classificació, comparació, identificació de símbols, utilització temps i espai, establiment de relacions causa-efecte, simulació, argumentació, generalització, síntesi, expressió gestual; reflexió, responsabilitat