Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

   
1.
Prepareu un conjunt de vuit deixalles que es poden trobar habitualment en un bosc (podeu utilitzar objectes reals netejant-los convenientment o bé fabricar-les amb pasta de paper):

– llauna de refresc

– bola de paper d’alumini

– ampolla d’aigua de plàstic

– bossa de patates fregides buida

– cartutx d’escopeta buit

– paper de llibreta escolar (amb algun dibuix infantil)

– bric de suc de fruita

– pell de plàtan o de taronja

    

2. Feu un senyal en aquestes deixalles per fer-les clarament identificables (una marca de color pintada, una cinta lligada, etc.).

    

3. Prepareu quatre bosses per a la brossa.

    

4. Poseu a punt tres cubells de brossa (o altres recipients grans). Un serà per al paper, un altre per a matèria orgànica i el tercer per a llaunes, plàstic i bric. Identifiqueu cada cubell amb els tipus de contenidors de recollida selectiva de deixalles que siguin habituals a l’àrea on viviu: podeu enganxar a cada cubell un dibuix que reprodueixi el model real amb el mateix color i forma.

    

5. En un bosc o en un altre àmbit natural localitzeu dos camins curts que convergeixin en el mateix punt; també poden ser dos fragments d’un mateix camí. Procureu assegurar-vos que no es tracta duna zona marginal on habitualment shi trobin deixalles perilloses.


 

Desenvolupament de l'activitat


1.
Dividiu el grup en dos subgrups i repartiu a cada un la meitat de les deixalles.

    

2. Situeu cada grup en un extrem del camí, de manera que durant el recorregut els dos grups es puguin trobar en el centre del circuit.

    

3. Mentre fan el recorregut, acompanyats per un dels directors del joc, es convertiran en «repartidors de deixalles»: les hauran d’anar escampant per les vores del camí respectant aquestes normes:

– es poden col·locar a la dreta i a l’esquerra del camí, endinsant-se cap al bosc (un màxim de 8 passes de les seves)

– les deixalles no es poden enterrar ni cobrir amb fulles

– l’amagatall de cada residu s’ha de decidir per majoria.

    

4. Escampades les deixalles, quan arriben al punt d’intersecció canvien de funció i tots passen a ser «buscadors de deixalles». Han de recórrer el camí que ha fet l’altre grup mirant de trobar els residus que ha escampat.

    

5. Cada grup portarà dues bosses per poder recollir també altres residus que vagin trobant i que, tot i no formar part del joc, s’han de recollir igualment.

    

6. Quan acaben de buscar, els dos equips tornen al punt de partença amb tot el que han recollit.

    

7. Tothom s’asseu per comentar conjuntament com ha anat l’activitat reflexionant sobre:

– què és més fàcil, amagar o trobar deixalles?

– quantes deixalles que no formaven part del joc han trobat?

– era agradable de recollir-les?

– hi havia alguna diferència entre recollir les que estaven marcades i les que no formaven part del joc?

– com han arribat els residus al bosc? Què o qui els hi ha portat?

– què es podria fer per mantenir el bosc net? Hi ha algun sistema de neteja?

– totes les deixalles són iguals? N’hi ha de tipus diferents?

– què podem fer amb els residus? Podem aprofitar-ne algun, tornar a utilitzar-lo o fabricar alguna cosa nova amb ells?

– quin residu els ha semblat més insòlit?

– quin era el més perillós per als animals del bosc? I per a nosaltres?

– si són deixalles de diferents tipus, hem de tractar-les de manera diferent un cop estiguin recollides?

    

8. Presenteu els diferents tipus de contenidors indicant la funció de cada un. Posteriorment demaneu als participants que s’aixequin d’un a un i escullin alguns dels residus i els portin al contenidor corresponent segons la seva naturalesa.

    

9. Un cop acabada l’activitat, reflexioneu entre tots sobre la importància de les seves accions, que valorin la millora que ha comportat per al bosc recollir les deixalles i la importància que té el reciclatge de cara a la reducció del volum d’escombraries i a l’estalvi de materials i energia.


  Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

  Suggeriments


   
  Descarrega l'activitat      
  Edat Edat: de 4 a 7 anys
  Durada Durada: de 30 a 60 minuts
  Grup Grup: de 20 a 30 participants
  Materials Materials: conjunt de 8 residus: llauna de refresc, paper d’alumini, bossa de patates, cartutx usat, ampolla d’aigua, paper de llibreta, bric de suc de fruita, pell de plàtan; 4 bosses de brossa, 3 recipients per a recollida selectiva
  Documentació necessària:
  Documentació addicional:
  Espai: exterior
  matèries Matèries: ciències naturals i socials
  conceptes claus Conceptes clau: deixalles, recollida selectiva, neteja-higiene, lleure, comportaments, implicació personal, hàbits, reduir, reutilitzar i reciclar
  Altres conceptes Altres conceptes: bosc, ús lúdic del bosc, degradació d’hàbitats, espais naturals
  Procediments i valors Procediments i valors: observació, atenció, classificació, localització, orientació, generalització, imitació, treball en grup, actuació, apreciació; esperit crític, responsabilitat