Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

• esmentin tres tipus de deixalles de les que es troben amb més freqüència en el bosc

• diguin quants tipus de contenidors per a reciclatge coneixen i els materials als quals es destinen

• expliquin què han de fer amb les restes quan van a berenar a fora. 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 4 a 7 anys
Durada Durada: de 30 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 30 participants
Materials Materials: conjunt de 8 residus: llauna de refresc, paper d’alumini, bossa de patates, cartutx usat, ampolla d’aigua, paper de llibreta, bric de suc de fruita, pell de plàtan; 4 bosses de brossa, 3 recipients per a recollida selectiva
Documentació necessària:
Documentació addicional:
Espai: exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: deixalles, recollida selectiva, neteja-higiene, lleure, comportaments, implicació personal, hàbits, reduir, reutilitzar i reciclar
Altres conceptes Altres conceptes: bosc, ús lúdic del bosc, degradació d’hàbitats, espais naturals
Procediments i valors Procediments i valors: observació, atenció, classificació, localització, orientació, generalització, imitació, treball en grup, actuació, apreciació; esperit crític, responsabilitat