Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments
  • Malgrat la seva simplicitat, aquesta activitat funciona perfectament amb participants més grans. Podeu dur-la a terme com a introducció a l’estudi d’un hàbitat o com a preparació de El bosc dels senglars.

  

Extensions

  •  Recollir entre tot el grup fotografies i postals de diferents indrets naturals, i discutir quins animals podrien viure a cada imatge i per què. Un cop fet això, es reparteixen les postals als nens perquè dibuixin un possible habitant per a cada una, que podran retallar i enganxar damunt de la postal.

  •  Es pot treballar el concepte d’hàbitat confeccionant un cartell entre tots. Partint de dibuixos individuals on cadascú representi un animal en un paisatge idoni com a hàbitat (es pot utilitzar el full d’avaluació), es demana que entre tots componguin un únic paisatge general que incorpori tots els elements necessaris per a la vida del conjunt d’animals considerats. Es pot fer retallant i enganxant peces dels dibuixos individuals o planificant entre tots un nou gran dibuix. 

Per als participants més grans 

  • Confeccionar una llista de causes naturals i una altra d’accions humanes que puguin impactar en un hàbitat concret. Discutir la gravetat de cada un d’aquests impactes. 

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

 

tit_act1

Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 7 anys
Durada Durada: de 30 a 60 minuts
Grup Grup: de 16 a 40 participants
Materials Materials: per a un grup de 40: 10 plànols d’hàbitats, 5 cartolines per fer targetes dels elements de l’hàbitat, retoladors de colors, 10 sobres, guix, pissarra
Documentació necessària: Llista d'alguns animals mediterranis amb informació sobre el seu hàbitat
Documentació addicional: Petjades
Espai: exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: condicions per a la vida, espai, aigua, dependència del medi, aliment, hàbitat, refugi
Altres conceptes Altres conceptes: degradació d'hàbitats
Procediments i valors Procediments i valors: observació, identificació de semblances i diferències, interpretació de plànols, orientació, establiment de relacions causa-efecte, síntesi, generalització, coordinació de moviments, treball en grup; cooperació, reflexió