Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

• És recomanable que feu prou partides perquè els jugadors puguin exercir tots els papers del joc, però cal tenir en compte de mantenir el nivell d’atenció.

• Per a participants a partir de 6 anys.

A cada partida pot sortir simultàniament més d’un banyista i podeu augmentar la dificultat si els tapeu els ulls abans que es col·loquin els «objectes» en el camp de joc; d’aquesta manera no podran planificar-se prèviament el recorregut.

 

Extensions

Per als més petits

• Doneu a cada participant un full amb la imatge d’una platja dibuixada (només el mar i la sorra); en cada full constarà el títol: A la platja m’agrada trobar-hi... Cada participant disposarà d’un altre full amb tots els objectes que s’utilitzen en l’activitat reproduïts (incloent-hi la paperera i la tovallola). Cadascú ha de decidir què li agradaria trobar a la platja, acolorir-ho, retallar-ho (amb els dits, punxó o tisores, segons l’edat) i enganxar-ho a la «seva platja». Poden afegir dos objectes més que també els agradi trobar en una platja i que no siguin a la llista. Un cop hagin acabat tots, poden fer una exposició dels treballs i una ronda d’explicacions en la qual els autors puguin comentar perquè han posat uns objectes i no uns altres. El director de l’activitat pot aprofitar per fer notar que la platja és el lloc on viuen alguns animals i plantes amb els quals hem de ser respectuosos.

 

Per a participants de 6 anys en amunt

• Podeu plantejar una sessió de representació mímica. La frase que donarà peu a la representació serà: A la platja jo puc... Cada jugador pensarà la manera de representar una activitat que es pugui realitzar a la platja: s’accepten totes les possibilitats, des de nedar fins a menjar-se un plàtan. Prepareu per a cada jugador un full amb tres columnes dibuixades: la primera (més ampla) servirà per anotar les activitats que es vagin representant, i les altres dues serviran per marcar si l’activitat necessita paperera o no, segons si genera o no deixalles; per exemple, si un nen representa l’acció de nedar, a la primera columna s’hi anotarà nedar, i es marcarà una creu sota la columna de sense paperera. A mesura que es vagin realitzant les representacions, cada participant ha de fer les seves anotacions de manera individual; un cop finalitzades les representacions, cada u efectuarà el recompte individual. A partir d’aquí podeu valorar els resultats entre tots, revisant encerts i errors. Seguidament podeu analitzar quantes activitats diferents han sorgit de totes elles:

– quantes generaven residus

– quines són les més tranquil·les, les que menys poden molestar d’altres banyistes, i quines les que poden ocasionar més molèsties valorant si és possible reduir aquestes molèsties (per exemple, jugar a futbol lluny de les persones que prenen el sol a la vora de l’aigua)

– quines hauríem d’evitar perquè demostren una considerable falta de respecte amb les altres persones o amb el medi natural.


 

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 4 a 7 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: de 15 a 20 participants
Materials Materials: (per a un grup de 20) 15 fulls de paper, una cartolina de color clar, 5 tovalloles (o 5 trossos de paper d’embalar), mocadors o cintes per tapar els ulls, llapis i colors, cinta adhesiva blanca o guix per marcar
Documentació necessària:
Documentació addicional: Elements naturals i artificials Notícia Mediterrani
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, llengua, expressió corporal
conceptes claus Conceptes clau: éssers vius, platja, natural/artificial, ús lúdic del mar, deixalles, neteja, higiene, lleure, hàbits
Altres conceptes Altres conceptes: degradació d’hàbitats, riscs per a la salut, salut, benestar, espais naturals, implicació personal
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, classificació, associació, identificació de símbols, orientació, utilització de l’espai, argumentació, coordinació de moviments, imitació; responsabilitat, actuació, apreciació