Objectius

  
L’activitat pretén ajudar a

• descobrir els recursos naturals i culturals del món mediterrani i la seva diversitat

• prendre consciència dels problemes ambientals que afecten el mar mediterrani i les seves ribes i saber-ne l’origen i la gravetat

• reflexionar sobre la necessitat de gestió ambiental per al manteniment dels recursos.

 

Activitat

 

Consisteix a imaginar un creuer turístic per deu ciutats del Mediterrani durant el qual els turistes gaudeixen dels atractius d’aquest mar i pateixen els efectes de la contaminació, mentre que les ciutats tenen la possibilitat de millorar la situació ambiental.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: de 20 a 30 participants
Materials Materials: 10 cadires, 10 cartellets amb el nom de la ciutat, 10 carnets de viatge, fitxes (60 de valors, 30 de contravalors, 60 de diners), 20 bosses de paper o de plàstic opac, pissarra
Documentació necessària: Fitxes valors, Fitxes problemes, Fitxes xecs, Carnet viatge, Gràfic resum
Documentació addicional: Mapa Mediterrani
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: mar, conservació del mar, contaminació, diversitat cultural, patrimoni construït, oci, turisme
Altres conceptes Altres conceptes: marea negra, depuració, ús lúdic del mar, govern local, benestar
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, anàlisi, comparació, càlcul, localització, simulació, deducció, coordinació de moviments; apreciació, receptivitat