Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

  1. 1. Es trien 10 ciutats del Mediterrani que estiguin repartides per tota la conca. Proposem les següents: Barcelona, Marsella, Nàpols, Atenes, Esmirna, Haifa, Alexandria, Tunis, Alger i Màlaga.
    
   Cada ciutat és representada per una cadira que duu penjat de manera visible un cartellet amb el nom. Les cadires es distribueixen tal com indica el gràfic i es pinta a terra una línia diagonal que separa el nord del sud.


  2.  Cada ciutat té 6 valors turístics: Natura / Monuments i cultura / Gastronomia / Allotjament i serveis / Benestar / Excursió complementària. Valen en total 25 punts que s’han repartit entre els 6 valors de manera intencionada: si es considera, per exemple, que una ciutat té més bons monuments que natura se li adjudiquen més punts. Imprimiu les fitxes que trobareu a la  documentació necessària en paper blanc, agrupeu-les per ciutats i doblegueu-les en 4 plecs.
  3.  Cada ciutat pateix també uns problemes ambientals. Imprimiu les fitxes que trobareu a l’apartat de documentació necessària en paper vermell, agrupeu-les per ciutats i plegueu-les en quatre plecs.
  4. Feu dues còpies amb un tercer color de les fitxes de xecs de viatge que també trobareu a la documentació_necessària, retalleu-les i agrupeu-les en deu piletes de 6 que n’incloguin 2 de 5 diners, 2 de 2 i 2 d’1. Feu-hi també quatre plecs.
  5. Cal preparar 10 carnets de viatge com el de la mostra per anotar les ciutats i els punts de valor que els visitants s’enduen.
  6. Prepareu un mural que reprodueixi el gràfic resum que trobareu a la documentació_necessària i que servirà per fer visible l’estat ambiental de cada ciutat.

    

   Desenvolupament de l'activitat


   1.
   Es reparteix el grup en 2 subgrups: un de 10, que són els regidors de turisme de cada ciutat; la resta són 10 equips turístics (d’una a 3 persones segons les dimensions del grup).

       

   2. Els qui fan de regidors se situen cada un al costat d’una «cadira ciutat» i omplen la bossa amb les fitxes de valors i de problemes de la seva ciutat, totes barrejades.

       

   3. En el moment de començar el joc, cada equip de turistes se situa en una ciutat, amb una bossa amb les 6 fitxes de diners.

       

   4. El director del joc dóna el senyal de començar dient: Nord-Sud! i en aquest moment els turistes que eren en una ciutat del nord han d’anar cap a una del sud, i a l’inrevés. Si diu Nord-Nord (o Sud-Sud), han d’anar a una ciutat de la seva mateixa zona. Cada equip turístic ha d’anar a una ciutat diferent (no poden coincidir 2 equips a la mateixa).

       

   5. Quan els turistes arriben a la ciutat, el regidor cobrarà un diner traient-lo de la bossa dels turistes. A canvi, un dels turistes ficarà la mà a la bossa del regidor, sense mirar, i en traurà una fitxa: si és de valor, anotarà els punts al carnet, i si és de problema, anotarà un zero al carnet (el regidor vigilarà que ho anotin correctament); seguidament retornarà la fitxa a la bossa del regidor.

       

   6. El director del joc omplirà el gràfic mural preguntant a cada regidor. La casella «Saldo» l’omplirà d’acord amb el criteri següent:

   cada turista equival a un punt negatiu (és l’impacte ambiental que produeix); així, doncs, si ha deixat, p.ex., 2 diners, el saldo serà 1

   aquest saldo se sumarà als diners que aportin els turistes a la jugada següent, cosa que servirà per incrementar el saldo acumulat

   quan un saldo arribi a 5 punts (o els sobrepassi), la ciutat pot eliminar un dels problemes ambientals que té. Es restaran 5 punts del saldo i es ratllarà un número 5 de dalt. El regidor d’aquella ciutat traurà de la bossa una fitxa vermella i la retirarà de la circulació.

       

   7. El recorregut segon es farà igual que el primer; a partir del tercer, cada equip de turistes pot anar a la ciutat que desitgi (pot ser, doncs, que coincideixin més d’un equip en una ciutat i una altra quedar-se’n sense). Lògicament les ciutats que hagin eliminat problemes tenen l’al·licient que és menys probable que els turistes treguin fitxes vermelles i per tant se’n tornin amb les mans buides. En la realitat, les ciutats que aprofiten els ingressos que reben per millorar el seu medi ambient esdevenen més atractives.

       

   8. El joc s’acaba després de 6 recorreguts. La ciutat o ciutats que hagin eliminat més problemes són les guanyadores i, si es vol, es pot desempatar pel saldo que els resta. Pel que fa als turistes, guanya l’equip que hagi obtingut la puntuació més alta: són els qui en els seus viatges han tret més partit dels valors del Mediterrani. La resta de turistes poden comptar també els seus punts i establir així una classificació.

   Si abans dels 6 recorreguts una ciutat ha eliminat tots els problemes ambientals (és poc probable que passi, però no impossible), el director del joc té l’opció de decretar-ne el final i donar per definitives les classificacions de ciutats i turistes que hi hagi en aquell moment.

       

   9. L’activitat no es pot donar per acabada sense la corresponent sessió de recapitulació, que serveix per relacionar la ficció amb la realitat. Reuniu els participants en cercle i centreu la discussió entorn de qüestions com les següents:

   – Els sembla que el Mediterrani és una zona amb més valors positius o bé negatius? Per què? Quins són els valors més notables? I els principals problemes? Que triïn 3 valors del nord i 3 més del sud.

   – Quines principals diferències assenyalarien entre el nord i el sud del Mediterrani?

   – On hi ha més contaminació domèstica i on n’hi ha més d’industrial?

   – Què els sembla que caldria fer per millorar la situació? De qui depèn? Els sembla important la cooperació entre tots els països del litoral? Quines dificultats pot comportar?

   – El turisme, és un factor positiu o negatiu per al Mediterrani? En quina mesura pot ajudar a solucionar problemes ambientals? Pot crear nous problemes?


   Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

   Suggeriments


    
   Descarrega l'activitat      
   Edat Edat: de 10 a 14 anys
   Durada Durada: de 30 a 45 minuts
   Grup Grup: de 20 a 30 participants
   Materials Materials: 10 cadires, 10 cartellets amb el nom de la ciutat, 10 carnets de viatge, fitxes (60 de valors, 30 de contravalors, 60 de diners), 20 bosses de paper o de plàstic opac, pissarra
   Documentació necessària: Fitxes valors, Fitxes problemes, Fitxes xecs, Carnet viatge, Gràfic resum
   Documentació addicional: Mapa Mediterrani
   Espai: interior o exterior
   matèries Matèries: ciències naturals i socials
   conceptes claus Conceptes clau: mar, conservació del mar, contaminació, diversitat cultural, patrimoni construït, oci, turisme
   Altres conceptes Altres conceptes: marea negra, depuració, ús lúdic del mar, govern local, benestar
   Procediments i valors Procediments i valors: atenció, anàlisi, comparació, càlcul, localització, simulació, deducció, coordinació de moviments; apreciació, receptivitat