Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

• escriguin el nom de diverses ciutats mediterrànies, les situïn al nord o al sud, i diguin si els sembla que causen més contaminació domèstica que industrial o a l’inrevés

• comentin quines són les principals causes de la contaminació del Mediterrani (al nord i al sud) i exposin quines mesures prendrien per reduir-la si fossin els responsables de la gestió d’una zona litoral concreta

• facin un breu escrit argumentant avantatges i inconvenients del turisme a la zona on viuen.


 


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: de 20 a 30 participants
Materials Materials: 10 cadires, 10 cartellets amb el nom de la ciutat, 10 carnets de viatge, fitxes (60 de valors, 30 de contravalors, 60 de diners), 20 bosses de paper o de plàstic opac, pissarra
Documentació necessària: Fitxes valors, Fitxes problemes, Fitxes xecs, Carnet viatge, Gràfic resum
Documentació addicional: Mapa Mediterrani
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: mar, conservació del mar, contaminació, diversitat cultural, patrimoni construït, oci, turisme
Altres conceptes Altres conceptes: marea negra, depuració, ús lúdic del mar, govern local, benestar
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, anàlisi, comparació, càlcul, localització, simulació, deducció, coordinació de moviments; apreciació, receptivitat