Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

• El Carnet de viatge de mostra conté el mínim indispensable. Pot resultar engrescador que els equips de turistes se’l preparin, i que tingui una pàgina per recorregut, la qual, abans o després, es pot il·lustrar amb informació i fotos de monuments, plats típics, festes, platges, hotels, etc.

• En comptes de les ciutats proposades, se’n poden escollir d’altres. Igualment es poden distribuir els punts d’una altra manera.

 

Extensions

 

Per als més petits

• Cada ciutat pot preparar un petit qüestionari amb preguntes no difícils sobre les seves característiques o valors. Les preguntes podrien ser:

– quina llengua parlen

– quina religió hi predomina

– esmentar un o dos plats típics

– alguna dansa, alguna cançó tradicional

– algun valor natural destacat

– algun monument destacat (si no surten a la fitxa)

– algun personatge famós vinculat a la ciutat o al país

– altres ciutats del país que toquin al mar.

Caldria formular-ne un màxim de 5 i un mínim de 2 (en funció dels presumibles coneixements que puguin tenir sobre aquell indret). Cada pregunta encertada serien 3 punts que la ciutat donaria als turistes (hauria de disposar, doncs, d’unes fitxes en blanc).

 

• Donar pistes per a una tipificació de la diferència entre «turista» i «viatger»: per exemple, comparar un fullet de propaganda turística amb una obra del gènere de literatura de viatges. Demanar als participants que facin dues breus redaccions sobre un indret que hagin visitat, una com a turista i una altra com a viatger.

 

• Els participants més grans poden elaborar un projecte turístic per a una zona del Mediterrani que intenti aprofitar al màxim els avantatges del turisme i minimitzar els seus impactes negatius sobre el medi ambient, el paisatge i les cultures locals.


Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: de 20 a 30 participants
Materials Materials: 10 cadires, 10 cartellets amb el nom de la ciutat, 10 carnets de viatge, fitxes (60 de valors, 30 de contravalors, 60 de diners), 20 bosses de paper o de plàstic opac, pissarra
Documentació necessària: Fitxes valors, Fitxes problemes, Fitxes xecs, Carnet viatge, Gràfic resum
Documentació addicional: Mapa Mediterrani
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: mar, conservació del mar, contaminació, diversitat cultural, patrimoni construït, oci, turisme
Altres conceptes Altres conceptes: marea negra, depuració, ús lúdic del mar, govern local, benestar
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, anàlisi, comparació, càlcul, localització, simulació, deducció, coordinació de moviments; apreciació, receptivitat