Objectius

  

L’activitat pretén ajudar a:

• diferenciar elements constitutius del paisatge

• comprovar que hi ha més d’una possibilitat d’intervenció en el territori

• evidenciar els avantatges d’una correcta ordenació territorial

• comprovar les conseqüències que comporten diferents models de gestió del territori.

 

Activitat

  

Es tracta de «trobar les diferències» entre dos paisatges que podrien ser idèntics i reflexionar sobre per què no ho són.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: de 50 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: còpies de les làmines proposades, cinta adhesiva o xinxetes, tisores, cola, paper i llapis
Documentació necessària: Paisatge A, Paisatge B
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: paisatge, tipus de paisatge, intervenció humana en el medi, infraestructures, artificialització, ocupació, conservació i ordenació del territori
Altres conceptes Altres conceptes: espai, anàlisi d’impacte, restauració d’ecosistemes, conservació de recursos biològics, ús sostenible de recursos
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, descripció, identificació de semblances i diferències, classificació, interpretació de plànols, formulació d’hipòtesis, establiment de relacions causa-efecte, argumentació, valoració, verificació, expressió oral, treball en grup, esperit crític; reflexió, rigor