Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

• enumerin cinc elements artificials freqüents en el paisatge del seu entorn habitual que considerin bells i ben integrats

• dibuixin una seqüència temporal amb quatre o cinc vinyetes que mostrin una possible restauració d’un paisatge deteriorat

• a partir d’una fotografia, identifiquin elements que mostrin clarament la pèrdua de valors ecològics i paisatgístics del lloc. 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: de 50 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: còpies de les làmines proposades, cinta adhesiva o xinxetes, tisores, cola, paper i llapis
Documentació necessària: Paisatge A, Paisatge B
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: paisatge, tipus de paisatge, intervenció humana en el medi, infraestructures, artificialització, ocupació, conservació i ordenació del territori
Altres conceptes Altres conceptes: espai, anàlisi d’impacte, restauració d’ecosistemes, conservació de recursos biològics, ús sostenible de recursos
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, descripció, identificació de semblances i diferències, classificació, interpretació de plànols, formulació d’hipòtesis, establiment de relacions causa-efecte, argumentació, valoració, verificació, expressió oral, treball en grup, esperit crític; reflexió, rigor