Objectius

  
L’activitat pretén ajudar a:

• familiaritzar-se amb el concepte de patrimoni

• reflexionar sobre el grau d’estima que tenim envers el nostre patrimoni natural i cultural

• exercitar-se en la descripció, l’anàlisi sistemàtica i l’avaluació dels béns patrimonials

• elaborar alguns criteris de gestió del patrimoni

• imaginar i projectar creativament situacions alternatives.

 

Activitat

  

Un ajuntament constituït de fa poc vol estimular els ciutadans a sentir-se orgullosos del seu patrimoni natural i cultural, de manera que posin tot el seu interès a conservar-lo. Com pot fer-ho? Crearem grups d’experts que donin consells encertats.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: dues o més sessions llargues (aprox. 2 hores cada una)
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: còpies de l’«Informe sobre Caldes» i de les «Condicions del contracte», diapositives o fotografies que il•lustrin els paisatges descrits a l’informe, 2 cartolines (mínim 50 x 70 cm) de color clar per a cada equip, paper i material per escriure o dibuixar, revistes il·lustrades per retallar, pega
Documentació necessària: Informe Caldes, Condicions contracte, Il·lustració
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials, informàtica
conceptes claus Conceptes clau: paisatge, intervenció humana en el medi, patrimoni construït, ciutat, conservació de la natura, acció comunitària
Altres conceptes Altres conceptes: conservació de recursos biològics, espais protegits, restauració d’ecosistemes, societat, institucions, polítiques públiques, costums i tradicions, identitat cultural, govern local, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, interpretació de dades, simulació, valoració, expressió oral i gràfica, creació, disseny, planificació, organització, treball en grup; apreciació, cooperació, entusiasme, participació