Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 

Informació


La naturalesa és la base de la nostra vida, però alhora n’és el marc. El cel, la terra, el mar, els rius, els animals i les plantes del nostre paisatge constitueixen referents importants en la nostra manera de ser i de viure; la manera com els nostres avantpassats els han fet servir i transformat, les obres belles o útils que han creat, també. Tot això són riqueses associades a la nostra vida: el nostre patrimoni natural i cultural. Tots tenim motius per estar orgullosos del nostre patrimoni i per sentir-nos responsables de conservar-lo. No obstant això, tendim a menystenir-lo per massa familiar i quotidià, mentre contemplem amb admiració els valors, més o menys idealitzats, de gents i paisatges forans. També hi ha persones que, ben al contrari, opinen que «no hi ha res com el que tenim a casa», de manera que el seu xovinisme els porta a menysprear tot el que és de fora i a enaltir cegament les seves pròpies peculiaritats.

  

Costa de valorar justament les nostres coses, sobretot perquè no les coneixem prou bé. Conèixer les característiques naturals del nostre entorn, descobrir els elements del nostre paisatge i la diversitat dels éssers vius que l’habiten, investigar les petjades deixades pels nostres avantpassats i admirar les obres que ens van llegar, és el primer pas per apreciar degudament el nostre patrimoni. Al nostre país, i durant els últims anys, han augmentat els esforços per donar a conèixer, valorar i també protegir el patrimoni col·lectiu, des de l’escola, l’administració i la mateixa societat civil. Tenim a les nostres mans la conservació d’aquest llegat: si el valorem adequadament i li atorguem el seu significat real no l’enterrarem en foscos museus ni el deixarem desmillorar, sinó que el traurem a la llum i el dinamitzarem amb entusiasme perquè tingui un paper important en la nostra vida diària.


Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: dues o més sessions llargues (aprox. 2 hores cada una)
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: còpies de l’«Informe sobre Caldes» i de les «Condicions del contracte», diapositives o fotografies que il•lustrin els paisatges descrits a l’informe, 2 cartolines (mínim 50 x 70 cm) de color clar per a cada equip, paper i material per escriure o dibuixar, revistes il·lustrades per retallar, pega
Documentació necessària: Informe Caldes, Condicions contracte, Il·lustració
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials, informàtica
conceptes claus Conceptes clau: paisatge, intervenció humana en el medi, patrimoni construït, ciutat, conservació de la natura, acció comunitària
Altres conceptes Altres conceptes: conservació de recursos biològics, espais protegits, restauració d’ecosistemes, societat, institucions, polítiques públiques, costums i tradicions, identitat cultural, govern local, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, interpretació de dades, simulació, valoració, expressió oral i gràfica, creació, disseny, planificació, organització, treball en grup; apreciació, cooperació, entusiasme, participació