Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

  1. Imprimiu l’Informe sobre Caldes i les Condicions del contracte que trobareu a l’apartat de documentació_necessària per a cada grup de participants.

   

  2. Si pot ser, aplegueu fotografies o imatges que serveixin per il·lustrar els diversos elements de la descripció de Caldes (pineda, port, església, etc.), per tal de reforçar la sensació de realitat d’aquest poble simulat. Us pot servir el dibuix que trobareu a la documentació_necessària.

    

   Desenvolupament de l'activitat

    

   1. Presenteu-vos als participants com l’alcalde o l’alcaldessa de Caldes de Garriguella. Expliqueu-los que fa tres mesos que s’ha constituït l’ajuntament i que està governat pel Partit Demòcrata Independent de Caldes, amb majoria absoluta. Expliqueu-los que el vostre equip de govern està molt preocupat per la conservació del patrimoni natural i cultural del poble i que no està gens satisfet de com s’ha gestionat fins ara. Teniu la impressió que la gent no valora ni coneix el patrimoni natural i cultural i que per això no és cuidat com cal ni se’n treu cap profit cultural ni econòmic. Els vostres regidors han reflexionat molt sobre aquesta qüestió, però tampoc no saben gaire què fer, de manera que heu decidit contractar uns equips d’experts assessors perquè us ajudin.

       

   2. Demaneu als participants que constitueixin grups d’experts de 4 o 5 persones. Cada equip pot posar-se un nom.

       

   3. Un cop formats els grups, expliqueu-los breument en què consistirà el seu treball. Aquest tindrà dues fases: primer, inventariar el patrimoni natural i cultural i avaluar-ne l’interès i, segon, dissenyar un pla per aconseguir que la població valori el seu patrimoni i participi en la seva conservació.

       

   4. Seguidament demaneu-los molta atenció perquè arriba el moment de descriure el lloc de treball: Caldes de Garriguella. Amb aquesta finalitat, llegiu en veu alta i pausada la descripció del poble (Informe de Caldes), si pot ser acompanyant la lectura amb diapositives o fotografies que l’il·lustrin.

       

   5. Repartiu ara a cada grup una còpia de les Condicions del contracte, on s’especifica el que han de fer, i comenteu amb cert detall els apartats d’aquest guió de treball. Després lliureu-los també una còpia de l’Informe perquè puguin rellegir i consultar la informació.

       

   6. Els grups han de treballar pel seu compte durant una bona estona. Segons l’edat dels participants, poden fer un treball més o menys complet, en una o diverses sessions. En tot cas, és important arribar a l’etapa de disseny del programa i estimular el treball d’imaginació creativa. El director de l’activitat, que fa el paper d’alcalde, pot inspeccionar la marxa dels projectes en el moment que li sembli oportú.

       

   7. Exposició pública dels projectes. Un cop acabats els treballs, demaneu als equips que pengin els seu projectes en un lloc a propòsit i que preparin una petita exposició oral: poden fer-la un o més representants de cada equip. Procureu donar una certa solemnitat a aquesta exposició. Demaneu a l’auditori que presti atenció, com si fossin regidors o representants dels ciutadans, presenteu cada equip pel seu nom, doneu-li la paraula i demaneu al públic que aplaudeixi en acabar cada exposició. Tot això afavorirà l’atenció, estimularà els representants a parlar bé en públic i els equips a valorar el propi treball.

       

   8. Un cop exposats tots els projectes, organitzeu un torn de paraules perquè els participants puguin expressar la seva opinió sobre els encerts i els errors dels projectes. En qualitat d’alcalde, feu una síntesi que reculli les millors idees contingudes a cada projecte i assenyaleu també les possibles incoherències, problemes i riscs que es puguin derivar d’algunes propostes. Després dirigiu una discussió entre tots els participants en els termes següents:

   – Ha estat difícil reconèixer els valors del poble fictici?

   – I en la realitat, coneixem el patrimoni natural i cultural del nostre poble o ciutat, comarca o país? Com podem millorar el nostre coneixement? Valorem el nostre patrimoni? El valora la gent del nostre entorn? A què és degut?

   – Per què solem trobar més interessants i valuosos els paisatges i les cultures dels països exòtics? Ho són? Poseu exemples a favor i exemples en contra.

   – Quines coses us agraden i quines no del vostre entorn? Per què?

   El poble que analitzàvem no tenia el seu patrimoni gaire ben conservat. Creieu que està ben conservat el nostre patrimoni? Assenyaleu semblances i diferències amb Caldes.

   – A qui correspon conservar-lo? Què hi podem fer nosaltres?

   – Segur que heu fet propostes per treure més profit del patrimoni del poble de Caldes per als seus habitants. Què se us acut per rendibilitzar millor el patrimoni del nostre entorn i gaudir-ne més? (senyalitzar itineraris, guiar excursions, organitzar un concert en una capella abandonada, etc.)

   – Creieu que, en general, la gent s’ocupa més de la conservació del patrimoni natural o del cultural? Busqueu exemples que reforcin la vostra opinió.

   – Per què és important conservar el patrimoni natural? I el patrimoni cultural?


   Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

   Suggeriments

    
   Descarrega l'activitat      
   Edat Edat: a partir de 14 anys
   Durada Durada: dues o més sessions llargues (aprox. 2 hores cada una)
   Grup Grup: fins a 30/40 participants
   Materials Materials: còpies de l’«Informe sobre Caldes» i de les «Condicions del contracte», diapositives o fotografies que il•lustrin els paisatges descrits a l’informe, 2 cartolines (mínim 50 x 70 cm) de color clar per a cada equip, paper i material per escriure o dibuixar, revistes il·lustrades per retallar, pega
   Documentació necessària: Informe Caldes, Condicions contracte, Il·lustració
   Documentació addicional:
   Espai: interior
   matèries Matèries: ciències socials, informàtica
   conceptes claus Conceptes clau: paisatge, intervenció humana en el medi, patrimoni construït, ciutat, conservació de la natura, acció comunitària
   Altres conceptes Altres conceptes: conservació de recursos biològics, espais protegits, restauració d’ecosistemes, societat, institucions, polítiques públiques, costums i tradicions, identitat cultural, govern local, mitjans de comunicació
   Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, interpretació de dades, simulació, valoració, expressió oral i gràfica, creació, disseny, planificació, organització, treball en grup; apreciació, cooperació, entusiasme, participació