Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

• En lloc de la descripció de Caldes podeu proposar als participants un altre poble imaginat a partir de les característiques més properes al vostre entorn real. També podeu adaptar les Condicions del contracte a les característiques dels participants i al temps disponible.

 

• A partir de la descripció podeu demanar als participants que elaborin un mapa i una maqueta de la comarca de la Garriguella que els ajudi a situar millor els elements.

 

• Inviteu altres persones a assistir a la sessió d’exposició dels projectes per reforçar encara més el seu caràcter públic. També podeu demanar als assistents que plantegin preguntes als autors del projecte i que al final votin les idees més brillants.

 

Extensions

 

• Aplicar el mateix mètode d’inventari i anàlisi al vostre entorn real i fer propostes per revalorar el patrimoni. Es pot presentar el document resultant a l’ajuntament i també escollir alguna acció que es pugui dur a terme i planificar la seva realització.

 

• Posar-vos en contacte amb associacions i col·lectius que treballin en l’estudi i conservació del patrimoni de la vostra zona perquè us expliquin en què consisteix la seva activitat i com s’hi pot col·laborar.

 

• Localitzar un poble o ciutat que tingui uns valors patrimonials semblants als de la vostra localitat i proposar un agermanament entre tots dos.

 

• Visitar un museu o un parc natural de la vostra comarca i demanar als responsables que expliquin com els gestionen i a quins problemes han de fer front.

 

• Escollir una peça important del patrimoni local i organitzar una enquesta per saber quin és el nivell de coneixement que la gent en té i el valor que li atorga. Planejar una acció per millorar totes dues coses.


Aquesta activitat s’inspira en un exercici de simulació presentat per Alex Farnós, Teresa Franquesa i Joan Mainé a les «III Jornades de Museus i Administració Local» (Barcelona, 1990).


Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: dues o més sessions llargues (aprox. 2 hores cada una)
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: còpies de l’«Informe sobre Caldes» i de les «Condicions del contracte», diapositives o fotografies que il•lustrin els paisatges descrits a l’informe, 2 cartolines (mínim 50 x 70 cm) de color clar per a cada equip, paper i material per escriure o dibuixar, revistes il·lustrades per retallar, pega
Documentació necessària: Informe Caldes, Condicions contracte, Il·lustració
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials, informàtica
conceptes claus Conceptes clau: paisatge, intervenció humana en el medi, patrimoni construït, ciutat, conservació de la natura, acció comunitària
Altres conceptes Altres conceptes: conservació de recursos biològics, espais protegits, restauració d’ecosistemes, societat, institucions, polítiques públiques, costums i tradicions, identitat cultural, govern local, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, interpretació de dades, simulació, valoració, expressió oral i gràfica, creació, disseny, planificació, organització, treball en grup; apreciació, cooperació, entusiasme, participació