Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
  • conèixer les principals característiques de l’atmosfera terrestre
  • identificar les funcions de l’atmosfera de la Terra en relació amb la vida.

 

Activitat

Els participants es converteixen en «planetes» d’una galàxia llunyana que no tenen vida. Envejosos de la vida que hi ha a la Terra, decideixen organitzar una expedició per visitar-la i demanar-li quins són els elements necessaris perquè es donin formes de vida similars en els seus propis planetes.

  

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
tit_act2
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: 1 vas de mesurar, un cubell gran ple d’aigua; per a cada grup cal: 1 cèrcol de gimnàstica (o guix per   dibuixar a terra), 1 taula, 1 paraigua, 1 manta,  2 esponges, 20 taps d’ampolla d’aigua, 4 globus vermells, 4 globus blaus, 1 pilota,  1 recipient, cordill
Documentació necessària: 
Documentació addicional: Gràfics sobre l'atmosfera
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals
conceptes claus Conceptes clau: planeta terra, condicions per a la vida, radiacions, atmosfera, regulació de temperatura, intercanvi de gasos, temperatura, humitat
Altres conceptes Altres conceptes: biosfera, oxigen, CO2, capa d’ozó, efecte hivernacle, respiració, fotosíntesis
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de semblances i diferències, utilització de temps i espai, establiment de relacions causa-efecte, simulació, valoració, coordinació de moviments, treball en grup; apreciació, col·laboració