Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

 Suggeriments
  • Podeu substituir les mantes per una altra peça de roba o altre embolcall que també ajudi a reforçar la característica de l’atmosfera de mantenir una temperatura adequada per a la vida.
  • Si voleu confeccionar el vostre propi mesurador, agafeu una ampolla de plàstic d’aigua mineral, talleu la part més estreta i marqueu amb retolador permanent una pauta de mida en el cilindre fent intervals iguals. Procureu que siguin intervals petits per poder afinar bé la mesura.

 

Extensions

 

  • Una atmosfera «fenomenal». Proposar una investigació sobre els fenòmens atmosfèrics que els éssers vius podem observar des de la Terra i que tenen lloc a la capa més propera a la Terra. Repartir el grup de participants en grupets més petits, i que facin una llista entre tots dels fenòmens atmosfèrics que recordin. A continuació cada grupet n’haurà de triar un, el que vulgui, i confeccionar una narració fantàstica en què el fenomen atmosfèric tingui una importància capital, determinant en la història.
  • Hi ha vida a altres planetes? Els participants es converteixen en científics que estudien les característiques de la resta de planetes del sistema solar. Es formen grupets i a cada grup se li assigna un planeta del sistema solar que haurà d’investigar. Aquestes informacions s’han aconseguit gràcies a les emissions que rebem dels satèl•lits. Hauran de comparar-les amb les característiques de l’atmosfera de la Terra i valorar si en el seu planeta és possible que es trobin formes de vida o no, argumentant en cada cas les afirmacions.
  • Fer algunes activitats d’aquesta mateixa guia que estan relacionades amb el tema tractat:
    Dóna’m un respir  sobre la qualitat de l’aire
    Debat obert  sobre l’augment de diòxid de carboni i de l’efecte hivernacle.  

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
tit_act2
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: 1 vas de mesurar, un cubell gran ple d’aigua; per a cada grup cal: 1 cèrcol de gimnàstica (o guix per   dibuixar a terra), 1 taula, 1 paraigua, 1 manta,  2 esponges, 20 taps d’ampolla d’aigua, 4 globus vermells, 4 globus blaus, 1 pilota,  1 recipient, cordill
Documentació necessària: 
Documentació addicional: Gràfics sobre l'atmosfera
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals
conceptes claus Conceptes clau: planeta terra, condicions per a la vida, radiacions, atmosfera, regulació de temperatura, intercanvi de gasos, temperatura, humitat
Altres conceptes Altres conceptes: biosfera, oxigen, CO2, capa d’ozó, efecte hivernacle, respiració, fotosíntesis
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de semblances i diferències, utilització de temps i espai, establiment de relacions causa-efecte, simulació, valoració, coordinació de moviments, treball en grup; apreciació, col·laboració