Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 
Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:
  • defineixin com dissenyarien l’atmosfera d’un planeta experimental perquè pogués suportar vida i expliquin quines funcions faria aquesta atmosfera
  • dibuixin un esquema de l’atmosfera terrestre i assenyalin quina part ens protegeix dels raigs ultraviolats, i en quina zona es concentren la humitat i els gasos que utilitzem en la respiració
  • expliquin què passaria amb el clima de la Terra si no hi hagués atmosfera.


 
tit_act2
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: 1 vas de mesurar, un cubell gran ple d’aigua; per a cada grup cal: 1 cèrcol de gimnàstica (o guix per   dibuixar a terra), 1 taula, 1 paraigua, 1 manta,  2 esponges, 20 taps d’ampolla d’aigua, 4 globus vermells, 4 globus blaus, 1 pilota,  1 recipient, cordill
Documentació necessària: 
Documentació addicional: Gràfics sobre l'atmosfera
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals
conceptes claus Conceptes clau: planeta terra, condicions per a la vida, radiacions, atmosfera, regulació de temperatura, intercanvi de gasos, temperatura, humitat
Altres conceptes Altres conceptes: biosfera, oxigen, CO2, capa d’ozó, efecte hivernacle, respiració, fotosíntesis
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de semblances i diferències, utilització de temps i espai, establiment de relacions causa-efecte, simulació, valoració, coordinació de moviments, treball en grup; apreciació, col·laboració