Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació


Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

  • valorin els avantatges i inconvenients dels sistemes de tractament de residus sòlids urbans
  • imaginin que són l’alcalde d’una petita ciutat i escriguin un «ban» fent recomanacions als ciutadans sobre el problema de les escombraries
  • posin exemples de problemes que tenen diferents solucions en diferents situacions i circumstàncies.

 


 
Descarrega l'activitat    
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 30 participants
Materials Materials: fitxa de valoració (3 còpies), fitxes tècniques (3 còpies de cada una), descripció comarca (1 còpia), etiquetes adhesives (1 per participant)
Documentació necessària: Fitxa Valoració, Fitxa tècnica1, Fitxa tècnica2, Fitxa tècnica3, Descripció comarca
Documentació addicional:  Compost , Taula Evitar substàncies
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, tecnologia
conceptes claus Conceptes clau: residus urbans, sistemes de tractament de residus, anàlisi d’impactes
Altres conceptes Altres conceptes: residus agrícoles, ocupació del territori, tecnologia, contaminació, complexitat, minimització, sanejament, consciència, participació ciutadana
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, comparació, maneig d’informació, càlcul, localització, simulació, argumentació, deducció, valoració, verificació, treball en grup; acceptació, cooperació, reflexió, solidaritat