Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

 Suggeriments

• És recomanable ambientar aquesta activitat prenent com a referència els conflictes reals que es puguin haver donat en el vostre entorn immediat en relació amb el problema de l’eliminació de les escombraries.

 

• Busqueu dades concretes sobre com es tracten les escombraries a la vostra ciutat i a la vostra comarca i, després d’haver fet l’activitat, valoreu-ne avantatges i inconvenients tenint en compte les característiques físiques i socials del lloc.

 

Extensions

 

• Visitar una o més instal·lacions de tractament de residus: plantes de compostatge, dipòsits controlats, plantes de valorització energètica, Ecoparcs.... Sol·licitar una xerrada amb els tècnics responsables i fer que els participants preparin preguntes sobre el funcionament de la instal·lació i els problemes que comporta.

 

• Fer compost al pati del centre. Es poden seguir les instruccions que hi ha a la documentació addicional

 

• Fer una petita recerca sobre el tipus de residus tòxics que hi ha a les nostres deixalles quotidianes i els efectes que poden tenir sobre la nostra salut.

 

• La selecció d’un sistema d’eliminació és una part de la qüestió de les escombraries. Per a un punt de vista més complet recomanem dur a terme també altres activitats com:

22. Fes un bon paper

26. Objectes estranys al jardí

38. No m’emboliquis

43. Digue’m què llences i et diré qui ets

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat    
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 30 participants
Materials Materials: fitxa de valoració (3 còpies), fitxes tècniques (3 còpies de cada una), descripció comarca (1 còpia), etiquetes adhesives (1 per participant)
Documentació necessària: Fitxa Valoració, Fitxa tècnica1, Fitxa tècnica2, Fitxa tècnica3, Descripció comarca
Documentació addicional:  Compost , Taula Evitar substàncies
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, tecnologia
conceptes claus Conceptes clau: residus urbans, sistemes de tractament de residus, anàlisi d’impactes
Altres conceptes Altres conceptes: residus agrícoles, ocupació del territori, tecnologia, contaminació, complexitat, minimització, sanejament, consciència, participació ciutadana
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, comparació, maneig d’informació, càlcul, localització, simulació, argumentació, deducció, valoració, verificació, treball en grup; acceptació, cooperació, reflexió, solidaritat