Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

Per a un grup de 30 participants

 1. Cal una sala o pati gran, d’un mínim de 10 -15 metres de llarg per 8 -10 m d’ample. Tingueu present que durant l’activitat es llencen objectes, es fa força soroll i també mullader: cal buscar un entorn «resistent».

 2. En un extrem de la sala que denominareu «zona planetària», marqueu cinc espais al terra que representaran els cinc «planetes». Per marcar els espais podeu utilitzar un cèrcol de gimnàstica o dibuixar una rodona d’un metre de diàmetre aproximadament. Els planetes han d’estar alineats i separats entre ells un metre i mig ben bé.

 3. Enfront de cada planeta, a l’altre extrem de la sala, hi situareu una taula amb el material per a cada equip.
  L’activitat consta de quatre proves diferents i per a cada una cal preparar:
  Per a la prova 1
  Davant de l’espai definit per a cada «planeta», a dos o tres metres, marqueu al terra dos «punts de llançament», separats entre ells i formant diagonal amb el planeta, com indica l’esquema. Prepareu 20 «raigs còsmics» per a cada equip. Per representar-los podeu utilitzar taps d’ampolla o pilotes de ping-pong. Caldrà també un paraigua per a cada grup: han de ser tots d’una mida similar.


  Per a la prova 2
  Situeu una pilota gran a sobre de la taula o cadira de cada equip (poden ser de rítmica, de futbol sala, de bàsquet, etc.). Per realitzar aquesta prova cada grup disposarà d’una manta o tovallola vella.
  Per a la prova 3
  Cada equip disposarà de 8 globus, 4 de blaus i 4 de vermells. Dividiu cada equip per la meitat, i doneu els globus blaus a una meitat i els vermells a l’altra. El mig equip que té els globus vermells s’haurà de situar dins del seu planeta, l’altre mig es col·locarà enfront, vora la seva taula. Traceu la línia divisòria del mig del terreny de joc.
  Per a la prova 4
  Prepareu un cubell gran ple d’aigua que col·locareu a l’extrem del terreny de joc on hi ha les taules. Cada equip haurà de disposar d’un recipient (una galleda, un gerro gran, una garrafa d’aigua tallada...) i dues esponges. Necessitareu dos trossos de cordill per a cada equip, per poder lligar-los pels turmells.

 4. Confeccioneu en un paper gran o en una pissarra, una graella amb els noms dels equips i les caselles de cada prova per anotar les puntuacions que obtinguin.

 

Desenvolupament de l'activitat

 

 1. Dividiu els participants en grupets de 4 a 6 persones cada un.

 2. Digueu-los que cada grup representa un «planeta» al qual han de posar nom. Els «planetes» són d’una galàxia molt llunyana on no existeix la vida. Han decidit organitzar una expedició a la Terra per tal d’esbrinar quins són els secrets que fan possible la vida al «planeta blau». La Terra, mitjançant la persona que dirigeix el joc, els explicarà que un dels requisits imprescindibles per mantenir la vida és l’existència d’una atmosfera adequada. L’atmosfera de la Terra té unes característiques molt concretes que fan possible l’existència d’éssers vius.

 3. A continuació s’explicaran les funcions de l’atmosfera terrestre i es donarà a cada planeta un element (o elements) que les simbolitzen.
  Primera característica: l’atmosfera protegeix la vida de les partícules còsmiques i dels raigs ultraviolats que la podrien destruir. Per simbolitzar aquesta funció donareu a cada «planeta» un paraigua.
  Segona característica: l’atmosfera assegura una temperatura confortable per a la vida. Donareu a cada grup una manta per simbolitzar aquesta característica.
  Tercera característica: l’atmosfera possibilita l’intercanvi de gasos: agafem els necessaris per al metabolisme i aboquem els residuals. Per simbolitzar aquesta funció donareu a cada equip 4 globus blaus i 4 de vermells (poden ser d’altres dos colors).
  Quarta característica: l’atmosfera reté la humitat necessària per a la vida. Cada «planeta» haurà de tenir dues esponges que representen els núvols que retenen i transporten l’aigua per l’atmosfera. Cada planeta haurà de superar unes proves en què demostrarà si és capaç d’utilitzar aquests elements correctament o no. El planeta que les superi totes, s’haurà guanyat una atmosfera apta per a la vida, com la de la Terra.

 4. Seguidament començaran les proves.
  – Prova 1:
  Han de demostrar si les seves atmosferes protegeixen o no els planetes de les partícules còsmiques i dels raigs ultraviolats. Calen tres representants de cada equip. Un portarà el paraigua que simula la protecció de l’atmosfera, se situarà en el centre de l’espai que s’ha delimitat com a planeta propi i serà el defensor del seu «planeta». Els altres dos se situaran en els «punts de llançament» d’un altre planeta, i seran els encarregats de llançar-hi els raigs còsmics. Tindran cada u a les mans 10 peces que simularan els raigs (taps d’ampolla, etc.) i les hauran de llançar una a una intentant colar-les dins de l’espai que representa el planeta (cèrcol de gimnàstica o cercle dibuixat). Els defensors, amb el paraigua desplegat, intentaran evitar que els raigs còsmics traspassin l’atmosfera, procurant desviar-los fora del seu planeta; podran moure el paraigua, però no els peus. La resta de participants se situaran al voltant de l’escena a una distància prudent que impedeixi la seva intervenció. Quan tothom hagi llançat els raigs, es farà un recompte de totes les peces que estiguin dins dels «planetes»: aquest número l’anotarà el director del joc a la graella, en l’espai corresponent de cada equip.
  – Prova 2:
  Han de demostrar que les seves atmosferes poden mantenir una temperatura adequada per a la vida. La «temperatura» serà representada per la manta i la «vida», per la pilota. Un representant de cada equip se situarà a l’altre extrem del camp de joc, en línia recta amb el seu planeta, estirarà la manta a terra, agafarà la pilota i s’estirarà sobre la manta, col·locant la pilota sobre la seva panxa. Ajudat per un company d’equip, s’haurà d’embolicar totalment en la manta (exceptuant el cap), sense agafar la pilota amb les mans. La prova consistirà a portar «vida» (la pilota) fins al seu «planeta» mantenint-la a una «temperatura constant», és a dir, dins la manta. Per avançar, el jugador haurà de rodolar per terra. Si la pilota surt de la manta, el jugador haurà de tornar a començar el recorregut atès que la «vida» s’haurà congelat o cremat a causa de les temperatures inadequades que hi ha fora de la protecció de la manta. Mentre es realitza la prova, la resta de participants romandran a la «zona planetària». El director del joc anotarà a la graella el temps que inverteix cada participant a fer el recorregut complet. Aquesta prova la pot efectuar més d’un jugador de cada equip si us interessa fer participar més jugadors.
  – Prova 3:
  Han de demostrar que les seves atmosferes permeten l’intercanvi de gasos. Dos jugadors de cada equip se situaran dins del «planeta», amb els 4 globus de color vermell inflats que representen l’oxigen que la majoria d’organismes necessitem per a la respiració. Dos jugadors més se situaran a la banda on tenen la taula de l’equip (en l’extrem oposat del camp de joc) amb els 4 globus de color blau, també inflats, que representen el diòxid de carboni residual de les funcions metabòliques dels organismes. Els jugadors formaran parelles, encarats l’un davant de l’altre, agafant-se mútuament per les espatlles. Cada equip ha d’intentar fer arribar el màxim de globus vermells on hi ha els blaus i a la inversa. Començarà la parella que està situada en el «planeta»; aguantant el globus vermell entre els dos caps, hauran d’avançar de costat fins a la meitat del terreny de joc, on estarà esperant l’altra parella del seu equip i hauran de traspassar-se el globus sense utilitzar les mans. Un cop la segona parella tingui el globus vermell, haurà de continuar avançant fins al final del terreny de joc, on el deixarà i n’agafarà un de color blau, se’l col·locaran entre els caps i avançaran novament fins a la meitat del terreny de joc, on l’hauran de traspassar a la primera parella. Aquests l’hauran d’agafar sense utilitzar les mans i el portaran fins al seu planeta. Hauran de fer aquests recorreguts fins que intercanviïn tots els globus vermells amb els blaus o fins que el director del joc doni per acabat el temps.
  – Prova 4:
  Han de demostrar que les seves atmosferes poden retenir la humitat necessària per a la vida. Per fer-ho caldrà que dos representants de cada planeta transportin aigua del «mar» (l’aigua que hi ha al cubell a un extrem del camp de joc) fins al seu planeta on tenen el recipient per recollir-la. Per transportar l’aigua per l’atmosfera utilitzaran els «núvols» (les esponges que ells tenen), i hauran d’avançar lligats entre ells per un peu. Partint del seu planeta equipats amb les esponges, aniran fins al «mar» (el cubell ple d’aigua), xoparan les esponges i retornaran al seu planeta per escórrer-les dins el seu recipient. Hauran de fer aquest viatge 6 vegades. A continuació, es mesurarà la quantitat d’aigua de cada recipient amb un pot pautat. Caldrà anotar a la casella corresponent de cada equip la quantitat d’aigua que ha transportat.

 5. Per puntuar les proves:
  El barem de puntuacions per considerar les proves superades o no, no es donarà fins al final de la realització de les quatre proves.
  Deixem els criteris de puntuació sense concretar, en mans de les persones que realitzin aquesta activitat, ja que és important adaptar-los a les edats i als ritmes de cada grup. Però cal fer les consideracions següents:
  un planeta aconseguirà una «atmosfera adequada» si se’n surt de superar les quatre proves
  – cada prova es puntua individualment
  – si tenim present que l’interès d’aquesta activitat rau en la consideració de la rellevància de les funcions de l’atmosfera i no en l’eliminació de participants, caldrà anar ponderant les puntuacions, és a dir, quan tots els equips hagin realitzat les proves i tinguin anotats els resultats a la graella de control, el director del joc observarà quin és el resultat mitjà aconseguit pels equips a cada prova i el considerarà com a referent per determinar quins equips han aconseguit o no superar les proves. Un cop donades les puntuacions caldrà anunciar quins «planetes» han aconseguit una atmosfera apta per a la vida i quins no.
   
 6. Discussió dels resultats:
  Probablement l’activitat haurà produït una excitació notable en els nois i noies, de manera que cal concedir uns moments de «transició» (recollir les coses, eixugar el terra, descansar, beure o berenar, etc.) abans de reunir-los altre cop amb calma i poder comentar-ne els resultats.
  Feu que seguin còmodament i comentin les incidències de les proves. Després aneu orientant la discussió cap al contingut de l’activitat.
  – Què representaven el paraigua, la manta, les esponges i els globus que tenia cada planeta?
  – De què ens protegeix la capa d’ozó? On està situada?
  – Heu estat mai en un hivernacle? Com funciona? Per què diem que l’atmosfera de la Terra fa un efecte hivernacle? Què passaria amb la temperatura de la Terra si no hi hagués atmosfera? Remarqueu que l’efecte hivernacle és necessari per a la vida i aclariu que el que es valora com a perillós és el possible augment d’aquest efecte causat per massa abocaments de diòxid de carboni originats per la combustió de petroli i carbó (vegeu l’activitat 41. Debat obert d’aquesta mateixa guia).
  – Com circula l’aigua per la Terra? D’on procedeix l’aigua de la pluja? Què passaria si no plogués?
  – Quins gasos intercanviem amb l’atmosfera cada moment mentre respirem? Ho podríem fer a 20 000 m d’altitud? Per què?
  – Quines són les funcions que fa l’atmosfera terrestre en relació amb la vida?

  

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
tit_act2
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: 1 vas de mesurar, un cubell gran ple d’aigua; per a cada grup cal: 1 cèrcol de gimnàstica (o guix per   dibuixar a terra), 1 taula, 1 paraigua, 1 manta,  2 esponges, 20 taps d’ampolla d’aigua, 4 globus vermells, 4 globus blaus, 1 pilota,  1 recipient, cordill
Documentació necessària: 
Documentació addicional: Gràfics sobre l'atmosfera
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals
conceptes claus Conceptes clau: planeta terra, condicions per a la vida, radiacions, atmosfera, regulació de temperatura, intercanvi de gasos, temperatura, humitat
Altres conceptes Altres conceptes: biosfera, oxigen, CO2, capa d’ozó, efecte hivernacle, respiració, fotosíntesis
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de semblances i diferències, utilització de temps i espai, establiment de relacions causa-efecte, simulació, valoració, coordinació de moviments, treball en grup; apreciació, col·laboració