Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 

 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

 

• indiquin dos o tres problemes ambientals que coneguin i diguin com se n’han assabentat

• esmentin dues qüestions ambientals globals que considerin properes i dos problemes ambientals locals que els siguin llunyans

• recordin una experiència personal en la qual hagin modificat la seva visió sobre algun assumpte i expliquin quina en va ser la causa. 
Descarrega l'activitat      
Edat

Edat: a partir de 14 anys

Durada Durada: de 40 a 50 minuts
Grup Grup: fins a 40 participants
Materials Materials: per a cada grupet: 3 sobres, 3 fulls DIN A-4, còpies dels dibuixos annexos, llapis o bolígrafs;  pissarra
Documentació necessària: Dibuixos
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, llengua
conceptes claus Conceptes clau: escala global/local, sentiments, valors, ètica, distribució de la riquesa, equitat
Altres conceptes Altres conceptes: bosc, conservació del bosc, incendis, degradació d’hàbitats, erosió, deixalles, implicació personal, salut, benestar, costums i tradicions
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de semblances i diferències, interpretació de dades, utilització temps i espai, establiment de relacions entre elements, consideració de tendències, argumentació, generalització, valoració, expressió gràfica, oral i escrita, manifestació de sentiments, treball en grup, esperit crític; reflexió, solidaritat