Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 


Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

• analitzin la composició de les seves pròpies deixalles i diguin en què creuen que es diferencien de les dels seus avis quan tenien la seva edat.

• esmentin dos elements habituals que formin part dels residus i que ells considerin indicadors clars de l’estil de vida d’un país
• indiquin quines d’aquestes accions poden ser útils per solucionar el problema dels residus i les ordenin per ordre de prioritat: reutilitzar, reciclar, estalviar, reflexionar, netejar.


 

 


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: a partir de 15 participants
Materials Materials: un full d’informació per a cada país, un full de control de jugades per grup, cartolines, cinta adhesiva o xinxetes
Documentació necessària: Fitxa deixalles, Informació bàsica, Notícies dels països, Control jugades
Documentació addicional: Gràfiques
Espai: interior o exterior (si es disposa d’un panell per penjar els papers)
matèries Matèries: matemàtiques, ciències socials, ètica
conceptes claus Conceptes clau: residus, consum, diferències Nord-Sud, desenvolupament, indicadors de desenvolupament, estil de vida
Altres conceptes Altres conceptes: ús sostenible dels recursos, minimització de residus, societat
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, classificació, comparació, maneig d’informació, càlcul, interpretació de dades, formulació d’hipòtesis, deducció, síntesi, presa de decisions; acceptació, esperit crític, reflexió