Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

 

Podeu proposar fer la representació del pes de les deixalles de cada país per poder comparar-les. Caldrà confeccionar una taula d’equivalències, agafant una unitat de pes, per exemple 100 g, i cercar una representació que sigui un objecte habitual i fàcil d’obtenir en quantitat. Poden ser útils els taps d’ampolla de diferents colors (segons que representin paper, vidre, etc.), pots de iogurt buits pintats de colors, llapis de colors, peces de Lego, tacs de plastilina de diferents colors, etc.

 

Extensions

 

• Proposar un estudi sobre l’estil de vida de les famílies dels participants. Durant una setmana hauran d’observar què i quant s’aboca a la galleda de les escombraries de casa. A partir d’aquí, caldrà que defineixin quin consideren que és l’estil de vida que porten. Un cop ho hagin valorat, que decideixin si és susceptible de millorar, és a dir: es pot consumir menys?, es pot reciclar més?, es poden reutilitzar algunes de les coses que es llencen? En cada cas caldrà fer una proposta per presentar a la família sobre com posar a dieta la galleda de les escombraries. Aquesta proposta ha de servir per fer adonar a les famílies de com certs hàbits de consum són comportaments poc reflexionats que impliquen malbaratament de recursos, augmenten innecessàriament el volum de les escombraries i perpetuen tots els problemes associats. El fet de poder modificar els comportaments de cada nucli familiar, demostra que també pot aconseguir-se un «canvi d’estil de vida» a altres nivells. A més, de ben segur que el canvi reportarà també un estalvi econòmic.

 

Per a grups a partir de 10 anys


• «Si el besavi aixequés el cap...» Partint d’aquesta frase, demanar als participants que investiguin, ajudats pels de casa, quines coses «estranyes» trobaria un avantpassat que aparegués de sobte en el nostre temps i observés tot el que es llença a cada casa a les escombraries. Un cop tinguin feta la llista, caldrà que confeccionin dues columnes diferenciant quines coses «estranyes» han comportat una millora real en la nostra vida, i quines han comportat un canvi en l’estil de vida, però no necessàriament una millora. Per exemple, la bossa de plàstic de portar el pa cada dia, abans no hi era perquè tothom utilitzava la coixinera del pa.

Un cop feta la valoració individual, es pot fer una proposta de grup confeccionant una pancarta que amb el lema «Millora el teu estil» proposi, amb un seguit de dibuixos, què podem fer per evitar que el nostre estil de vida augmenti la quantitat i el tipus de residus.
 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: a partir de 15 participants
Materials Materials: un full d’informació per a cada país, un full de control de jugades per grup, cartolines, cinta adhesiva o xinxetes
Documentació necessària: Fitxa deixalles, Informació bàsica, Notícies dels països, Control jugades
Documentació addicional: Gràfiques
Espai: interior o exterior (si es disposa d’un panell per penjar els papers)
matèries Matèries: matemàtiques, ciències socials, ètica
conceptes claus Conceptes clau: residus, consum, diferències Nord-Sud, desenvolupament, indicadors de desenvolupament, estil de vida
Altres conceptes Altres conceptes: ús sostenible dels recursos, minimització de residus, societat
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, classificació, comparació, maneig d’informació, càlcul, interpretació de dades, formulació d’hipòtesis, deducció, síntesi, presa de decisions; acceptació, esperit crític, reflexió