Objectius

 

Aquesta activitat pretén ajudar a:

• reconèixer diferents estils de vida

• valorar avantatges i inconvenients del nostre estil de vida (occidental)

• reflexionar sobre el concepte de benestar i la necessitat de béns materials

• aproximar-se al tema de la desigualtat en l’ús dels recursos.

 

Activitat

 

Els participants surten a voltar pel món amb una maleta plena de «coses bones» que ells tenen i que consideren necessàries per viure (poden ser coses materials o no); durant el seu viatge aniran coneixent diferents personatges que viuen de maneres molt diverses, amb els quals intercanviaran records.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: per a un grup de 30 participants: còpies dels «reportatges dels llocs visitats», 6 sobres de colors, 5 trossets de paper de cada un dels colors dels sobres (total 30), 10 sobres blancs, 140 cartronets (4 x 6 cm): 60 d’un color i 80 d’un altre, llapis, tisores i cinta adhesiva
Documentació necessària: Informació països, Full ruta
Documentació addicional: 
Espai: interior (més d’una sala) o exterior
matèries Matèries: ciències socials
conceptes claus Conceptes clau: consum, distribució de la riquesa, indicadors de desenvolupament, implicació personal, valors, estil de vida, béns (materials o no), satisfacció de necessitats, tradicions i costums, diversitat cultural
Altres conceptes Altres conceptes: ús sostenible dels recursos, complexitat, pobresa/opulència, societat, consciència, sentiments, benestar, educació, comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de semblances i diferències, comparació, lectura, maneig d’informació, consideració de tendències, argumentació, síntesi, valoració, manifestació de sentiments, presa de decisions; apreciació, esperit crític, solidaritat