Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 

Informació

 

Entendre el món i relacionar-nos-hi és un repte que cada població ha resolt de manera diferent. Cada comunitat ha establert una escala de valors i, en funció d’aquests, ha concretat la seva relació amb el medi on es desenvolupa. Així, uns pobles veneren la terra que els dóna tot allò que necessiten per viure sense transformar-la, mentre que d’altres han desenvolupat tecnologies que han permès extreure recursos de la terra i transformar-los de manera que han fet evolucionar vertiginosament la forma de viure.

  

Cada comunitat ha hagut de trobar la manera de gestionar els recursos al seu abast per tal d’aconseguir finalitats primordials com són una vida en unes condicions millors, més llarga i més digna. El benestar sempre ha estat un objectiu prioritari: «El benestar dels cossos i de les ments depèn del benestar de la societat on es viu. I ni els individus ni les societats poden prosperar si no gaudeixen d’un nivell adequat de desenvolupament i, per sobre de tot, d’un medi saludable» (PNUMA, Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, 1986).

  

Tanmateix, el concepte de benestar té un ventall molt ampli d’interpretacions. La idea de benestar va de bracet amb la de desenvolupament, però mentre que per a unes persones desenvolupament significa satisfer necessitats bàsiques com l’alimentació, l’habitatge o la salut, per a altres vol dir disposar d’una carretada d’electrodomèstics, un televisor d’ús personal, un ordinador per cada membre de la família, tres cotxes per família i viatjar a països exòtics durant les vacances.

 

A la nostra societat occidental és cada vegada més manifesta la identificació de benestar amb la idea de possessió i consum de béns materials. La nostra «cultura de l’excés» porta associada la conseqüència de la degradació del medi ambient, de les relacions personals i dels valors humans, que són indicadors d’una pèrdua de qualitat de vida. Tenir més no és sinònim de viure millor ni de ser més feliços.

  

En els temps que vivim les desigualtats en l’ús dels recursos de la terra són flagrants. Mentre que una gran majoria no té els mínims necessaris per dur una vida digna, una minoria escandalosament privilegiada no sap gaudir de la superabundància en què viu. Caldria orientar els esforços cap a una millora de la qualitat de vida per a tots, que passa per una distribució més equitativa de la riquesa comuna i pel respecte dels límits que la natura ens imposa.


Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: per a un grup de 30 participants: còpies dels «reportatges dels llocs visitats», 6 sobres de colors, 5 trossets de paper de cada un dels colors dels sobres (total 30), 10 sobres blancs, 140 cartronets (4 x 6 cm): 60 d’un color i 80 d’un altre, llapis, tisores i cinta adhesiva
Documentació necessària: Informació països, Full ruta
Documentació addicional: 
Espai: interior (més d’una sala) o exterior
matèries Matèries: ciències socials
conceptes claus Conceptes clau: consum, distribució de la riquesa, indicadors de desenvolupament, implicació personal, valors, estil de vida, béns (materials o no), satisfacció de necessitats, tradicions i costums, diversitat cultural
Altres conceptes Altres conceptes: ús sostenible dels recursos, complexitat, pobresa/opulència, societat, consciència, sentiments, benestar, educació, comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de semblances i diferències, comparació, lectura, maneig d’informació, consideració de tendències, argumentació, síntesi, valoració, manifestació de sentiments, presa de decisions; apreciació, esperit crític, solidaritat