Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

• defineixin tres arguments a favor i tres en contra de l’estil de vida occidental

• seleccionin, d’entre totes les històries, les tres coses que considerin que podríem aprendre d’altres països, d’altra gent, per millorar la nostra forma de viure i proposin intervencions que puguin millorar les situacions d’alguns dels personatges de les narracions

• indiquin tres coses que ells tenen i que consideren necessàries, però que no té tothom

• confeccionin un llista de les joguines, aparells elèctrics, etc., que tenen a casa seva i que no utilitzen mai, i elaborin una proposta per rendibilitzar novament tots aquests recursos materials.


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: per a un grup de 30 participants: còpies dels «reportatges dels llocs visitats», 6 sobres de colors, 5 trossets de paper de cada un dels colors dels sobres (total 30), 10 sobres blancs, 140 cartronets (4 x 6 cm): 60 d’un color i 80 d’un altre, llapis, tisores i cinta adhesiva
Documentació necessària: Informació països, Full ruta
Documentació addicional: 
Espai: interior (més d’una sala) o exterior
matèries Matèries: ciències socials
conceptes claus Conceptes clau: consum, distribució de la riquesa, indicadors de desenvolupament, implicació personal, valors, estil de vida, béns (materials o no), satisfacció de necessitats, tradicions i costums, diversitat cultural
Altres conceptes Altres conceptes: ús sostenible dels recursos, complexitat, pobresa/opulència, societat, consciència, sentiments, benestar, educació, comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de semblances i diferències, comparació, lectura, maneig d’informació, consideració de tendències, argumentació, síntesi, valoració, manifestació de sentiments, presa de decisions; apreciació, esperit crític, solidaritat