Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

 

• expliquin com ha crescut la població humana al llarg del temps i quina preveuen que serà l’evolució d’aquest creixement

• comentin les principals diferències en el creixement de la població entre els països industrialitzats i els no industrialitzats i les causes

• discuteixin i matisin l’afirmació «El creixement de la població és un greu problema ambiental».


 


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: de 60 a 80 minuts
Grup Grup: fins a 20 participants
Materials Materials: 151 ampolles d’aigua d’1,5 l, 12 envasos de petit suisse, 3 kg d’arròs, 1 o 2 cabassos, 8 metres de paper d’embalar (d’1 m d’ample com a mínim), una pissarra gran (o més paper d’embalar), guix, cinta adhesiva, 1 retolador permanent, retoladors de colors, 30 gomets d’1 cm de diàmetre de color verd i 40 de color vermell, 1 balança de cuina, calculadores
Documentació necessària: Informació variada, Esdeveniments històrics, Dades
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials, matemàtiques
conceptes claus Conceptes clau: població humana, demografia, creixement demogràfic, desequilibris demogràfics, petjada ecològica
Altres conceptes Altres conceptes: planeta Terra, capacitat de càrrega, escala, complexitat, desenvolupament sostenible, indicadors de desenvolupament, diferències Nord-Sud, estil de vida
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, comparació, maneig d’informació, càlcul, interpretació de dades, mapes, taules i gràfics, utilització espai/temps, formulació d’hipòtesis, consideració de tendències, deducció, argumentació, expressió gràfica i oral, treball en grup; constància, reflexió, rigor