Objectius

 

L’activitat pretén ajudar a:

• comprendre que els recursos i la capacitat de càrrega de la Terra són limitats

• valorar les conseqüències de l’ús insostenible dels recursos

• reflexionar sobre les desigualtats en l’ús dels recursos.

 

Activitat

 

Per viure necessitem obtenir certs recursos del medi. Simularem el ritme d’explotació i la manera de distribuir-los entre els membres de distintes societats fictícies i aconseguirem civilitzacions més o menys duradores.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30 participants
Materials Materials: 3 taps (o altres peces petites) per participant, una pissarra o panell, una bossa
Documentació necessària:
Documentació addicional: Il·lustració ecologia per R. Margalef, Còmic, Gràfics.
 Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, ètica
conceptes claus Conceptes clau: dependència del medi, capacitat de càrrega, limitació dels recursos, ús sostenible dels recursos, desenvolupament sostenible, distribució de la riquesa, pobresa/opulència, equitat, tecnologia, consum
Altres conceptes Altres conceptes: creixement demogràfic, satisfacció de necessitats, impacte sobre el medi, complexitat, societat, convivència, ètica, valors
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, utilització del temps i de l’espai, establiment de relacions causa-efecte, consideració de tendències, simulació, modelització, argumentació, expressió oral i gràfica, manifestació de sentiments; esperit crític, reflexió, solidaritat