Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 

 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

• esmentin algunes característiques de la nostra civilització en relació amb la manera de gestionar els recursos i de distribuir-los entre la població

• relacionin episodis de la vida quotidiana amb l’ús sostenible o insostenible d’alguns recursos

• relatin alguna experiència en què tenir més béns no els hagi fet més feliços.

 

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30 participants
Materials Materials: 3 taps (o altres peces petites) per participant, una pissarra o panell, una bossa
Documentació necessària:
Documentació addicional: Il·lustració ecologia per R. Margalef, Còmic, Gràfics.
 Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, ètica
conceptes claus Conceptes clau: dependència del medi, capacitat de càrrega, limitació dels recursos, ús sostenible dels recursos, desenvolupament sostenible, distribució de la riquesa, pobresa/opulència, equitat, tecnologia, consum
Altres conceptes Altres conceptes: creixement demogràfic, satisfacció de necessitats, impacte sobre el medi, complexitat, societat, convivència, ètica, valors
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, utilització del temps i de l’espai, establiment de relacions causa-efecte, consideració de tendències, simulació, modelització, argumentació, expressió oral i gràfica, manifestació de sentiments; esperit crític, reflexió, solidaritat