Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

• Podeu modificar el ritme d’insosteni­bi­litat fent que els qui tinguin més recursos en llencin més, com passa a la realitat, de manera que a cada jugada tots els individus amb 2 o més recursos tornin 1 sol recurs al medi. Òbviament això accelerarà el col·lapse.

 

• Ajudeu els participants a comprendre per què ens resulta tan difícil d’imaginar que certes accions que estem acostu­mats a veure quotidianament poden tenir conseqüències catastròfiques. Us pot servir la comparació d’un regle llarg col·locat en un extrem de la taula: cada dia l’empenyem uns mil·límetres i durant mesos o anys el regle se sosté, però un bon dia l’empenyem un mil·límetre més i cau sobtadament.

Les petites causes poden tenir grans efectes inesperats i aparentment despro­porcionats.

 

• Relacioneu la sostenibilitat d’una societat amb la població i amb els recursos que consumeix cada individu utilitzant el gràfic de R. Margalef.

 

Extensions


• Comentar el còmic Cercle viciós de Joma relacionant-lo amb l’afany de creixement i consum que no produeix major satisfacció. Demanar als participants que escriguin una breu narració amb idèntic significat.

 

• Buscar dades sobre el nivell de consum de recursos als països del Nord i del Sud. Dibuixeu gràfics de la distribució d’aliments, disponibilitat d’aigua potable, sistemes de transport i consum d’energia i d’acer en el món.

 

• Investigar la relació entre la colonització d’alguns països d’Àfrica, Amèrica i Àsia i la seva situació econòmica actual.

 

• Feu l’activitat 9. Una casa per viure-hi.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30 participants
Materials Materials: 3 taps (o altres peces petites) per participant, una pissarra o panell, una bossa
Documentació necessària:
Documentació addicional: Il·lustració ecologia per R. Margalef, Còmic, Gràfics.
 Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, ètica
conceptes claus Conceptes clau: dependència del medi, capacitat de càrrega, limitació dels recursos, ús sostenible dels recursos, desenvolupament sostenible, distribució de la riquesa, pobresa/opulència, equitat, tecnologia, consum
Altres conceptes Altres conceptes: creixement demogràfic, satisfacció de necessitats, impacte sobre el medi, complexitat, societat, convivència, ètica, valors
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, utilització del temps i de l’espai, establiment de relacions causa-efecte, consideració de tendències, simulació, modelització, argumentació, expressió oral i gràfica, manifestació de sentiments; esperit crític, reflexió, solidaritat